Укр Рус

Про метрологію та метрологічну діяльність
Стаття 2. Сфера дії ЗаконуСт. 2 ЗУ Про метрологію від 11.02.1998 № 113/98-ВР1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі здійснення метрологічної діяльності, і поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства , установи і організації незалежно від форм власності та виду діяльності, що діють на території України , на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і виробників іноземних держав, що ввозять засоби вимірювальної техніки на територію України .

2. Цей Закон також поширюється на фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, - власників засобів вимірювальної техніки, результати вимірювань якими використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду.

Стаття 1 2 3 4 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті