Укр Рус

Про метрологію та метрологічну діяльність
Стаття 35. Права і обов'язки державних повірниківСт. 35 ЗУ Про метрологію від 11.02.1998 № 113/98-ВР1. Державні повірники, виконуючи свої обов'язки, мають право:

безперешкодно, з пред'явленням службового посвідчення, відвідувати підприємства і організації з додержанням встановлених у них порядку і режиму роботи для виконання повірочних робіт;

брати участь у здійсненні державного метрологічного контролю і нагляду;

проводити контроль стану і застосування засобів вимірювальної техніки, які використовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду;

використовувати технічні засоби , що належать підприємствам і організаціям, на яких здійснюється повірка, та залучати до проведення повірки працівників цих підприємств і організацій.

2. У разі якщо за результатами повірки встановлено, що засоби вимірювальної техніки не відповідають вимогам нормативних документів з метрології, державні повірники мають право:

вносити пропозиції щодо заборони використання або випуску з виробництва та ремонту засобів вимірювальної техніки;

анульовувати результати повірки засобів вимірювальної техніки;

вносити пропозиції щодо скорочення міжповірочного інтервалу в разі, якщо засоби вимірювальної техніки не відповідають встановленим метрологічним вимогам за діючим міжповірочним інтервалом.

3. Державні повірники зобов'язані проводити повірку з додержанням вимог відповідних нормативних документів з метрології.

Стаття 1 ...33 34 35 36 37 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті