Укр Рус

Про метрологію та метрологічну діяльність
Стаття 37. Види метрологічного контролю і нагляду, що здійснюють метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і організаційСт. 37 ЗУ Про метрологію від 11.02.1998 № 113/98-ВР
1. До метрологічного контролю належать:

атестація калібрувальних і вимірювальних лабораторій підприємств і організацій;

метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки;

калібрування засобів вимірювальної техніки;

метрологічна експертиза документації та атестація методик виконання вимірювань.

2. Метрологічний контроль здійснюється метрологічними службами центральних органів виконавчої влади, їх головними і базовими організаціями, метрологічними службами підприємств і організацій.

3. Головними і базовими організаціями, атестованими відповідно до частини шостої статті 17 цього Закону, проводиться атестація калібрувальних і вимірювальних лабораторій підприємств і організацій, що належать до сфери управління відповідних центральних органів виконавчої влади або не належать до цієї сфери, але належать до сфери, в якій реалізація державної політики належить до повноважень цих органів, - на проведення відповідно калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб цих підприємств і організацій та вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду.

При цьому атестація зазначених лабораторій може здійснюватися головними і базовими організаціями або, відповідно до частин четвертої, п'ятої та сьомої статті 24 цього Закону, - метрологічними центрами та територіальними органами.

4. Атестація калібрувальних і вимірювальних лабораторій головних і базових організацій на проведення робіт, зазначених у частині третій цієї статті, здійснюється метрологічними службами відповідних центральних органів виконавчої влади.

5. Головними і базовими організаціями метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, метрологічними службами підприємств і організацій проводиться метрологічна атестація та калібрування засобів вимірювальної техніки, метрологічна експертиза документації та атестація методик виконання вимірювань відповідно до цього Закону.

6. Метрологічний нагляд здійснюється за забезпеченням єдності вимірювань.

7. Метрологічний нагляд здійснюється:

метрологічними службами центральних органів виконавчої влади - на підприємствах і в організаціях, що належать до сфери їх управління;

головними і базовими організаціями метрологічних служб центральних органів виконавчої влади - на підприємствах і в організаціях, що належать до сфери управління цих органів, визначених положеннями про відповідні головні і базові організації;

метрологічними службами підприємств і організацій - на відповідних підприємствах і в організаціях.


Стаття 1 ...35 36 37 38 39 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті