Укр Рус

Про метрологію та метрологічну діяльність
Стаття 45. Фінансування діяльності Державної метрологічної службиСт. 45 ЗУ Про метрологію від 11.02.1998 № 113/98-ВР1. Фінансування діяльності Державної метрологічної служби здійснюється за рахунок:

коштів державного бюджету;

надходжень від виконання робіт з державного метрологічного контролю, інших метрологічних робіт та надання метрологічних послуг;

коштів від виконання науково-дослідних робіт;

інших надходжень, передбачених законом.

2. Обов'язковому фінансуванню за рахунок коштів Державного бюджету України підлягають:

наукові фундаментальні та прикладні дослідження і розроблення нормативних документів у сфері метрології;

створення і вдосконалення первинних і вторинних еталонів, утримання та експлуатація державних еталонів, а також звірення державних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами;

роботи, пов'язані з діяльністю державних служб єдиного часу і еталонних частот, стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;

роботи, пов'язані з виконанням державних та багатогалузевих науково-технічних програм у сфері метрології;

участь у роботі міжнародних, європейських та інших регіональних організацій з метрології;

роботи з державного метрологічного нагляду.

Кошти на виконання перелічених робіт визначаються щорічно під час формування Державного бюджету України на відповідний рік. { Абзац восьмий частини другої статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4731-VI від 17.05.2012 }

Замовником зазначених робіт, що проводяться за кошти Державного бюджету України, є ЦОВМ, а замовлення робіт здійснюється відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" . { Абзац дев'ятий частини другої статті 45 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2289-VI від 01.06.2010 }

3. У соціально-економічних і науково-технічних програмах обов'язково повинні передбачатися розділи з метрологічного забезпечення та визначатися джерела фінансування робіт щодо виконання завдань цих розділів.

Стаття 1 ...43 44 45 46 47 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті