Укр Рус
< Закони України

Про міліцію


Скачать бесплатно Закон України Про міліцію від 20.12.1990 № 565-XII

Закон України Про міліцію від 20.12.1990 № 565-XII ЗмістПрикінцеві положення

Про міліцію
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 4, ст. 20 ) { Вводиться в дію Постановою ВР N 583-XII ( ) від 25.12.90, ВВР, 1991, N 4, ст. 21 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2484-XII ( ) від 19.06.92, ВВР, 1992, N 36, ст.526 N 2932-XII ( ) від 26.01.93, ВВР, 1993, N 11, ст. 83 } { Про поширення дії додатково див. Постанову ВР N 3135-XII ( ) від 22.04.93, ВВР, 1993, N 22, ст.234 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N від 28.06.94, ВВР, 1994, N 26, ст.216 N від 14.03.95, ВВР, 1995, N 15, ст.102 N 312-XIV ( ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст. 35 } { Про поширення дії додатково див. Закон N 834-XIV ( ) від 06.07.99, ВВР, 1999, N 34, ст.298 } { Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішеннях Конституційного Суду N 5-рп/99 ( ) від 03.06.99 N 8-рп/99 ( ) від 06.07.99 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1381-XIV ( ) від 13.01.2000, ВВР, 2000, N 10, ст.79 N 1642-III ( ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213 N 2181-III ( ) від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, N 10, ст.44 N 2537-III ( ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 40, ст.193 N 2922-III ( ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117 N 3033-III ( ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 26, ст.176 N 743-IV ( ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.233 N 762-IV ( ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 N 1181-IV ( ) від 18.09.2003, ВВР, 2004, N 10, ст. 95 N 1577-IV ( ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.323 N 1745-IV ( ) від 03.06.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.434 N 1961-IV ( ) від 01.07.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.1 N 2285-IV ( ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 N 2322-IV ( ) від 12.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.187 N 2459-IV ( ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.263 N 2505-IV ( ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 N 3235-IV ( ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96 N 3537-IV ( ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 34, ст.292 N 328-V ( ) від 03.11.2006, ВВР, 2006, N 51, ст.519 N 489-V ( ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 N 609-V ( ) від 07.02.2007, ВВР, 2007, N 15, ст.194 N 1014-V ( ) від 11.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.442 N 107-VI ( ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року } { Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( ) від 22.05.2008 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 309-VI ( ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253 N 540-VI ( ) від 18.09.2008, ВВР, 2009, N 6, ст.23 N 586-VI ( ) від 24.09.2008, ВВР, 2009, N 10-11, ст.137 N 1142-VI ( ) від 18.03.2009, ВВР, 2009, N 31, ст.455 N 1188-VI ( ) від 19.03.2009, ВВР, 2009, N 32-33, ст.487 N 1254-VI ( ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511 N 1825-VI ( ) від 21.01.2010, ВВР, 2010, N 10, ст.107 N 2164-VI ( ) від 11.05.2010, ВВР, 2010, N 31, ст.414 } { Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 17-рп/2010 ( ) від 29.06.2010 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2389-VI ( ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.497 N 2592-VI ( ) від 07.10.2010, ВВР, 2011, N 10, ст.63 N 2852-VI ( ) від 22.12.2010, ВВР, 2011, N 28, ст.253 N 3334-VI ( ) від 12.05.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.485 N 3383-VI ( ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.492 N 3455-VI ( ) від 02.06.2011, ВВР, 2011, N 50, ст.550 N 3460-VI ( ) від 02.06.2011, ВВР, 2011, N 51, ст.577 N 3565-VI ( ) від 05.07.2011, ВВР, 2012, N 5, ст.34 } { Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2011 ( ) від 11.10.2011 } { Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2011 ( ) від 11.10.2011 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3999-VI ( ) від 03.11.2011, ВВР, 2012, N 23, ст.240 N 4025-VI ( ) від 15.11.2011, ВВР, 2012, N 25, ст.263 N 4447-VI ( ) від 23.02.2012, ВВР, 2012, N 49, ст.557 N 4652-VI ( ) від 13.04.2012 N 4711-VI ( ) від 17.05.2012 N 4778-VI ( ) від 17.05.2012 N 5081-VI ( ) від 05.07.2012 N 5459-VI ( ) від 16.10.2012 N 5477-VI ( ) від 06.11.2012 } { У тексті Закону найменування "Українська РСР" і "Рада Міністрів" замінено відповідно найменуваннями "Україна" і "Кабінет Міністрів" згідно із Законом N від 19.06.92 } { У тексті Закону слова "Республіці Крим" та "Криму" замінено словами "Автономній Республіці Крим" згідно із Законом N 1577-IV ( ) від 04.03.2004 - дію Закону зупинено на 2005 рік згідно із Законами N 2285-IV ( ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( ) від 25.03.2005; дію Закону зупинено на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV ( ) від 20.12.2005; дію Закону зупинено на 2007 рік згідно із Законом N 489-V ( ) від 19.12.2006 } { У тексті Закону слова "Ради народних депутатів" у всіх відмінках замінено словом "ради" у відповідному відмінку згідно із Законом N 2459-IV ( ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.263 } Р о з д і л I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Міліція в Україні Стаття 2. Основні завдання міліції

Статтю 2 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 4652-VI від 13.04.2012

Стаття 3. Принципи діяльності міліції Стаття 4. Правова основа діяльності міліції Стаття 5. Діяльність міліції та права громадян

Статтю 5 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2322-IV від 12.01.2005

Статтю 5 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2322-IV від 12.01.2005

Статтю 5 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 2322-IV від 12.01.2005

Статтю 5 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 2322-IV від 12.01.2005

Статтю 5 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 2322-IV від 12.01.2005

Статтю 5 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 2322-IV від 12.01.2005

Статтю 5 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N 2322-IV від 12.01.2005

Статтю 5 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом N 2322-IV від 12.01.2005

Статтю 5 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із Законом N 586-VI від 24.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4778-VI від 17.05.2012

Стаття 6. Сприяння державних органів, громадських організацій, трудових колективів і громадян у виконанні завдань міліції Стаття 7. Організація міліції та її підпорядкованість

Статтю 7 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N від 28.06.94; в редакції Закону N 5459-VI від 16.10.2012

Статтю 7 доповнено частиною десятою згідно із Законом N від 28.06.94; в редакції Законів N 2592-VI від 07.10.2010, N 5459-VI від 16.10.2012

Статтю 7 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N від 28.06.94; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1577-IV від 04.03.2004; в редакції Закону N 5459-VI від 16.10.2012

Статтю 7 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N від 28.06.94; в редакції Закону N 5459-VI від 16.10.2012

Статтю 7 доповнено новою частиною згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012

Статтю 7 доповнено частиною згідно із Законом N від 28.06.94; в редакції Закону N 2389-VI від 01.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012

Стаття 8. Співробітництво у сфері діяльності міліції між Міністерством внутрішніх справ України та відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями поліції Стаття 9. Залучення до виконання завдань міліції інших працівників органів внутрішніх справ

Р о з д і л II ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА МІЛІЦІЇ

Стаття 10. Основні обов'язки міліції

Статтю 10 доповнено частиною другою згідно із Законом N від 19.06.92

Стаття 11. Права міліції

Статтю 11 доповнено пунктом 31 згідно із Законом N 1381-XIV від 13.01.2000

Статтю 11 доповнено пунктом 32 згідно із Законом N 2164-VI від 11.05.2010

Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 2181-III від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року; в редакції Закону N 2322-IV від 12.01.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI від 13.04.2012

Р о з д і л III ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ, СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ І ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Стаття 12. Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї Стаття 13. Застосування засобів впливу

Статтю 13 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 4652-VI від 13.04.2012

Стаття 14. Застосування спеціальних засобів Стаття 15. Застосування вогнепальної зброї Стаття 15-1. Гарантії особистої безпеки озброєного працівника міліції

Р о з д і л IV СЛУЖБА В МІЛІЦІЇ

Стаття 16. Особовий склад міліції Стаття 17. Прийняття на службу до міліції Стаття 18. Проходження служби в міліції

Статтю 18 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3455-VI від 02.06.2011

Статтю 18 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3455-VI від 02.06.2011

Статтю 18 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3455-VI від 02.06.2011

Статтю 18 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012

Статтю 18 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012

Статтю 18 доповнено частиною чотирнадцятою згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012

Статтю 18 доповнено частиною п'ятнадцятою згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012

Стаття 18-1. Врегулювання конфлікту інтересів Стаття 19. Оплата праці працівників міліції

Р о з д і л V ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЇХ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ { Назва розділу V із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V ( ) від 03.11.2006 }

Стаття 20. Правове становище працівників міліції Стаття 21. Правовий захист працівників міліції та громадян, які сприяють міліції в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю

Статтю 21 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N від 19.06.92

Стаття 22. Соціальний захист працівників міліції

Статтю 22 доповнено частиною згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008

Статтю 22 доповнено частиною згідно із Законом N 1142-VI від 18.03.2009

Статтю 22 доповнено частиною згідно із Законом N 1142-VI від 18.03.2009

Стаття 23. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва працівника міліції та компенсація заподіяння шкоди його майну

Статтю 23 доповнено частиною згідно із Законом N 328-V від 03.11.2006 - набирає чинності з 1 січня 2008 року

Статтю 23 доповнено частиною згідно із Законом N 328-V від 03.11.2006

Статтю 23 доповнено частиною згідно із Законом N від 19.06.92; із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V від 03.11.2006

Стаття 23-1. Пенсійне забезпечення працівників міліції Стаття 24. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення міліції Стаття 25. Відповідальність працівників міліції

Р о з д і л VI КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МІЛІЦІЇ

Стаття 26. Контроль за діяльністю міліції Стаття 27. Нагляд за додержанням законності у діяльності міліції

Інші нормативні акти

Про ЦВК Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію Про благодійництво та благодійні організації Про контррозвідувальну діяльність