Укр Рус

Про міліцію
Стаття 23. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва працівника міліції та компенсація заподіяння шкоди його майнуСт. 23 ЗУ Про міліцію від 20.12.1990 № 565-XII{ Назва статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 328-V від 03.11.2006 }

{ Частину першу статті 23 виключено на підставі Закону N 328-V від 03.11.2006 }

{ Частину другу статті 23 виключено на підставі Закону N 328-V від 03.11.2006 }

У разі загибелі працівника міліції, який перебував на службі в органах внутрішніх справ, під час виконання ним службових обов'язків по охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю сім'ї загиблого , а в разі її відсутності його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного грошового забезпечення загиблого за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України .

{ Частина третя статті 23 в редакції Закону N 328-V від 03.11.2006 }

За сім'єю загиблого працівника міліції зберігається право на одержання жилої площі. Їй надається позачергово жила площа протягом трьох місяців з дня загибелі працівника міліції у приватну власність.

За дітьми працівника міліції, який загинув або помер у зв'язку з виконанням службових обов'язків, до досягнення ними повноліття, а також за непрацездатними членами сім'ї, які перебували на його утриманні, зберігається право на пільги по оплаті житла, комунальних послуг, палива.

{ Частина п'ята статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 26.01.93 }

У разі поранення , заподіяного працівнику міліції під час виконання ним службових обов'язків, а також інвалідності, що настала в період проходження служби в органах внутрішніх справ або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби в органах внутрішніх справ, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в розмірі до п'ятирічного грошового забезпечення за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Визначення ступеня втрати працездатності працівником міліції у період проходження служби в органах внутрішніх справ у кожному випадку ушкодження здоров'я здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до законодавства.

{ Частина шоста статті 23 в редакції Закону N 328-V від 03.11.2006 }

У всіх випадках розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі працівника міліції не повинен бути меншим від 100-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на час виплати цих сум.Якщо працівник міліції та члени його сім'ї одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених цією статтею, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених іншими законами, виплата відповідних грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором особи, яка має право на отримання таких виплат.Збитки, завдані майну працівника міліції чи його близьким родичам у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, компенсуються у встановленому законом порядку в повному обсязі і за рахунок коштів відповідного бюджету.

Положення частин третьої - дев'ятої цієї статті поширюються на осіб, залучених до заходів щодо охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю, а також на пенсіонерів міліції.


Стаття Прикінцеві положення ...21 22 23 23-1 24 ...27 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про міліцію від 20.12.1990 № 565-XII 

Рекомендовані сторінки

Про міліцію Стаття 24. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення міліції Про міліцію Стаття 25. Відповідальність працівників міліції Кодекс адміністративного судочинства України Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справДодати коментар до ст.23 ЗУ Про міліцію від 20.12.1990 № 565-XII