Укр Рус

Про мисливське господарство та полювання
Стаття 40. Правовий та соціальний захист працівників, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання Ст. 40 ЗУ Про мисливське господарство та полювання від 22.02.2000 № 1478-IIIПосадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, посадові особи та єгері користувачів мисливських угідь, уповноважені на охорону державного мисливського фонду підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на випадок загибелі на суму десятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку вони займали, а в разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, - на суму від шестимісячної до п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою залежно від ступеня втрати працездатності. { Частина перша статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1827-VI від 16.10.2012 }
  У разі загибелі посадової особи та єгеря центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, посадової особи та єгеря користувача мисливських угідь, уповноважених на охорону державного мисливського фонду, у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, сім'ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за останньою посадою, яку він займав, за рахунок державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб. { Частина друга статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1827-VI від 16.10.2012 }
  У разі нанесення посадовій особі або єгерю тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їм виплачується одноразова допомога в розмірі п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку вони займали, за рахунок державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб і в установленому порядку призначається пенсія по інвалідності. { Частина третя статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI від 21.01.2010 }

У разі нанесення посадовій особі або єгерю тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків, що не перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їм виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за рахунок державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб. { Частина четверта статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI від 21.01.2010 }

Шкода, заподіяна майну посадової особи або єгеря або членам їх сімей у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб. { Частина п'ята статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI від 21.01.2010 }

Річна заробітна плата посадової особи або єгеря, що береться для нарахування одноразової допомоги, включає всі види грошових виплат, які отримала посадова особа або єгер за час роботи за останньою посадою за рік, що передував року загибелі або ушкодження здоров'я. { Частина шоста статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1827-VI від 21.01.2010 }

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, посадові особи та єгері державних підприємств, уповноважені на охорону державного мисливського фонду, відносяться до державної лісової охорони та мають право на носіння форми встановленого зразка і вогнепальної зброї. { Статтю 40 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 1827-VI від 16.10.20

Стаття 1 ...38 39 40 41 42 43 

Перейти до статті