Укр Рус
< Про місцеві державні адміністрації

Про місцеві державні адміністрації
Стаття 6. Акти місцевих державних адміністраційСт. 6 ЗУ Про місцеві державні адміністації вiд 09.04.1999 № 586-XIV
На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують нормативно-правове регулювання власних і делегованих повноважень, голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники структурних підрозділів - накази.
{ Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4731-VI від 17.05.2012, N 4875-VI від 05.06.2012, N 796-VII від 27.02.2014 }

Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.

Акти місцевих державних адміністрацій, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
{ Статтю 6 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2388-VI від 01.07.2010 }


Стаття 1 ...4 5 6 7 8 ...Заключні положення 

Перейти до статті