Укр Рус

Про місцеві державні адміністрації
Стаття 9. Припинення повноважень голів місцевих державних адміністраційСт. 9 ЗУ Про місцеві державні адміністації вiд 09.04.1999 № 586-XIVПовноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України у разі:

1) порушення ними Конституції України і законів України;

2) втрати громадянства, виявлення факту подвійного громадянства;

3) визнання судом недієздатним;

4) виїзду на проживання в іншу країну;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

6) порушення вимог несумісності;

{ Пункт 7 частини першої статті 9 виключено на підставі Закону N 2592-VI від 07.10.2010 }

8) висловлення недовіри двома третинами від складу відповідної ради; { Пункт 8 частини першої статті 9 в редакції Закону N 2592-VI від 07.10.2010 }

9) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть бути припинені Президентом України у разі:

1) прийняття відставки голови відповідної обласної державної адміністрації;

2) подання Прем'єр-міністра України з підстав, передбачених законодавством про державну службу; { Пункт 2 частини другої статті 9 в редакції Закону N 2592-VI від 07.10.2010 }

3) висловлення недовіри простою більшістю голосів від складу відповідної ради;

4) з інших підстав, передбачених цим та іншими законами України; { Частину другу статті 9 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 2592-VI від 07.10.2010 }

5) з ініціативи Президента України. { Частину другу статті 9 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 2592-VI від 07.10.2010 }

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються також у разі їх смерті.

У разі обрання нового Президента України голови місцевих державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових голів місцевих державних адміністрацій.

від 13.10.2005 )

Стаття 1 ...7 8 9 10 11 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про місцеві державні адміністрації вiд 09.04.1999 № 586-XIV 

Рекомендовані сторінки

Про місцеві державні адміністрації Стаття 10. Заступники голів місцевих державних адміністрацій Про місцеві державні адміністрації Стаття 11. Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій Про місцеві державні адміністрації Про місцеві державні адміністрації Стаття 8. Голови місцевих державних адміністрацій Про місцеві державні адміністрації Стаття 6. Акти місцевих державних адміністраційДодати коментар до ст.9 ЗУ Про місцеві державні адміністації вiд 09.04.1999 № 586-XIV