Укр Рус

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 13-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвиткуСт. 13-1 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізаціюЦентральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку:
 
проводить аналіз економічного і військово-економічного потенціалів національної економіки;
 
бере участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 
координує роботу щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації і реалізації мобілізаційних потужностей;
 
координує роботу щодо створення мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів;
 
організовує наукове забезпечення заходів мобілізаційної підготовки національної економіки та формує завдання для проведення наукових досліджень з цих питань;
 
аналізує стан мобілізаційної готовності національної економіки України, подає в установленому порядку пропозиції до щорічної доповіді Кабінету Міністрів України;
 
визначає потреби (обсяги) центральних і місцевих органів виконавчої влади у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки для їх включення до проекту Державного бюджету України на відповідний рік;
 
здійснює контроль за станом мобілізаційної готовності національної економіки України та підприємств, установ і організацій, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення);
 
зводить баланс та проводить економічний аналіз основних показників розвитку національної економіки на особливий період;
 
подає в установленому порядку пропозиції до проектів державних програм економічного і соціального розвитку України з метою урахування мобілізаційних потреб держави;
 
координує роботу з утворення та підготовки спеціальних формувань, призначених для передачі до Збройних Сил України та інших військових формувань під час проведення мобілізації;
 
здійснює контроль за виконанням довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки національної економіки;
 
організовує бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, забезпечує надання звітності з питань бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
бере участь в узагальненні практики застосування актів законодавства з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, розробляє та подає в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення такого законодавства.
{ Закон доповнено статтею 13-1 згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 1 ...12 13 13-1 14 15 ...26 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 

Рекомендовані сторінки

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Стаття 15. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Стаття 14. Повноваження Міністерства оборони України