Укр Рус

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвиткуСт. 13 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізаціюЦентральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку:
 
здійснює методологічне та методичне забезпечення мобілізаційної підготовки національної економіки;
 
здійснює координацію планування, методологічне забезпечення розроблення проектів мобілізаційних планів та довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки в органах виконавчої влади, інших державних органах;
 
бере участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 
розробляє і подає Кабінету Міністрів України проект мобілізаційного плану національної економіки України на особливий період;
 
бере участь у формуванні бюджету держави на особливий період;
 
на основі аналізу стану мобілізаційної готовності національної економіки України подає щорічну доповідь Кабінету Міністрів України;
 
узагальнює потреби Збройних Сил України та інших військових формувань і розробляє мобілізаційні завдання (замовлення) виходячи з економічних можливостей держави;
 
розробляє критерії оцінок рівнів мобілізаційної готовності національної економіки України та підприємств, установ і організацій, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення);
 
бере участь у розробленні проектів державних програм економічного і соціального розвитку України з метою урахування мобілізаційних потреб держави;
 
координує роботу щодо підготовки пропозицій до проектів державних програм економічного і соціального розвитку України в частині мобілізаційної підготовки;
 
узагальнює практику застосування актів законодавства з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.
{ Стаття 13 в редакції Закону N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012; зміни до статті 13 див. в Законі N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }

Стаття 1 ...11 12 13 13-1 14 ...26 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 

Рекомендовані сторінки

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Стаття 14. Повноваження Міністерства оборони України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Стаття 13-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку