Укр Рус

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки КримСт. 16 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Рада міністрів Автономної Республіки Крим:

 

формує проект основних показників мобілізаційного плану Автономної Республіки Крим;

 

розробляє мобілізаційний план, довготермінові і річні програми мобілізаційної підготовки Автономної Республіки Крим;

 

здійснює методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації органів влади Автономної Республіки Крим;

 

керує мобілізаційною підготовкою органів влади Автономної Республіки Крим;

 

планує, організовує і контролює мобілізаційну підготовку в Автономній Республіці Крим, переведення галузей економіки республіки на функціонування в умовах особливого періоду;

 

визначає можливості економіки Автономної Республіки Крим щодо задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в умовах особливого періоду; { Абзац сьомий статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }

 

визначає потреби (обсяги) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;

 

утворює мобілізаційні підрозділи;

 

здійснює заходи щодо забезпечення виконання мобілізаційного плану, довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки;

 

доводить (встановлює) мобілізаційні завдання (замовлення) до інших органів влади Автономної Республіки Крим;

 

забезпечує виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів);

 

вносить у межах своїх повноважень до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо формування довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки;

 

забезпечує разом з Міністерством оборони України функціонування системи військового обліку громадян України; організовує бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, забезпечує надання звітності з питань бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

 

забезпечує надання військовим комісаріатам відомостей про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій згідно із законодавством;

 

організовує підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних підрозділів та працівників з питань мобілізаційної роботи;

 

організовує створення, розвиток, утримання, передачу, ліквідацію та реалізацію мобілізаційних потужностей;

 

організовує створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення;

 

здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів;

 

подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності Автономної Республіки Крим та про хід виконання довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

 

одержує від центральних органів виконавчої влади необхідну інформацію з питань, що належать до їх компетенції, про характер мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених підприємствам, установам і організаціям, що знаходяться на території Автономної Республіки Крим, з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час;

 

організовує під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації у порядку, визначеному частинами третьою - п'ятою статті 22 цього Закону, техніки на збірні пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту відповідно до мобілізаційного плану; { Абзац двадцять другий статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }

 

забезпечує виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.


Стаття 1 ...14 15 16 17 18 ...26 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 

Рекомендовані сторінки

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Стаття 17. Місцеві органи виконавчої влади Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Стаття 18. Органи місцевого самоврядування