Укр Рус

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 18. Органи місцевого самоврядуванняСт. 18 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад:

 

планують, організовують і забезпечують мобілізаційну підготовку та мобілізацію на території відповідних населених пунктів;

 

беруть участь у формуванні проектів основних показників мобілізаційного плану;

 

розробляють мобілізаційні плани, довготермінові і річні програми мобілізаційної підготовки;

 

забезпечують на території відповідних населених пунктів виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень); { Абзац п'ятий статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2433-VI ( 2433-17 ) від 06.07.2010 }

 

здійснюють під час оголошення мобілізації заходи щодо переведення підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території відповідних населених пунктів, на роботу в умовах особливого періоду;

 

доводять розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території відповідних населених пунктів і залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), та укладають з ними договори (контракти); { Абзац сьомий статті 18 в редакції Закону N 2433-VI ( 2433-17 ) від 06.07.2010 }

 

керують та здійснюють контроль за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень); { Абзац восьмий статті 18 в редакції Закону N 2433-VI ( 2433-17 ) від 06.07.2010 }

 

здійснюють контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у комунальній власності або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

 

у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності і яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення) або які залучаються до їх виконання, здійснюють заходи щодо передачі таких завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на території відповідних населених пунктів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

 

організовують під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації у порядку, визначеному частинами третьою - п'ятою статті 22 цього Закону, техніки на збірні пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту відповідно до мобілізаційних планів; { Абзац одинадцятий статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }

 

забезпечують на території відповідних населених пунктів ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час і надання звітності щодо бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

 

забезпечують надання військовим комісаріатам відомостей про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, згідно із законодавством;

 

сприяють військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації;

 

одержують від місцевих органів виконавчої влади необхідну інформацію про характер мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на території відповідних населених пунктів, з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час;

 

вирішують разом з місцевими органами виконавчої влади питання щодо виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у комунальній власності або залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень), у разі втрати зв'язку із зазначеними підприємствами, установами і організаціями під час мобілізації та у воєнний час;

 

забезпечують на території відповідних населених пунктів виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.


Стаття 1 ...16 17 18 19 20 ...26 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 

Рекомендовані сторінки

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Стаття 17. Місцеві органи виконавчої влади Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Стаття 19. Судові органиДодати коментар до ст.18 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію