Укр Рус

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 3. Основні принципи і зміст мобілізаційної підготовки та мобілізаціїСт. 3 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію1. Мобілізаційна підготовка та мобілізація є складовими частинами комплексу заходів, які здійснюються з метою забезпечення оборони держави, за винятком цільової мобілізації.
 
2. Мобілізаційна підготовка та мобілізація здійснюються на основі таких принципів:
 
централізоване керівництво;
 
завчасність;
 
плановість;
 
комплексність і погодженість;
 
персональна відповідальність за виконання заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 
додержання прав підприємств, установ і організацій та громадян;
 
гарантована достатність;
 
наукова обґрунтованість;
 
фінансова забезпеченість.
 
3. Зміст мобілізаційної підготовки становить:
 
правове регулювання у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 
наукове і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 
визначення умов діяльності та підготовка органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до роботи в умовах особливого періоду;
 
розроблення мобілізаційних планів, довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки;
 
підготовка Збройних Сил України, інших військових формувань до проведення мобілізації;
 
підготовка національної економіки та її галузей до переведення і функціонування в умовах особливого періоду;
 
підготовка єдиної державної системи цивільного захисту до функціонування в умовах особливого періоду; { Абзац восьмий частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
 
створення, розвиток та утримання мобілізаційних потужностей для задоволення потреб держави в особливий період;
 
утворення і підготовка до розгортання спеціальних формувань;
 
створення мобілізаційного резерву;
 
створення та утримання страхового фонду проектної, конструкторської і технологічної документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення;
 
підготовка й утримання в належному стані техніки та об'єктів, призначених для передачі в разі мобілізації Збройним Силам України, іншим військовим формуванням;
 
забезпечення готовності системи управління державою до функціонування в особливий період;
 
планування і підготовка до нормованого (у разі необхідності) забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами, медичним обслуговуванням, послугами зв'язку, транспорту, комунальними та побутовими послугами;
 
військовий облік військовозобов'язаних і призовників;
 
підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів військовозобов'язаних і призовників для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу; { Абзац сімнадцятий частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
 
бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час;
 
підготовка керівного складу органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, єдиної державної системи цивільного захисту, підприємств, установ і організацій до дій у разі мобілізації; { Абзац дев'ятнадцятий частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
 
підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації керівників органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, працівників відповідних мобілізаційних підрозділів і працівників з питань мобілізаційної роботи;
 
проведення військово-економічних мобілізаційних навчань і тренувань;
 
перевірка та оцінка стану мобілізаційної готовності національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також адміністративно-територіальних одиниць України; { Абзац двадцять другий частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
 
міжнародне співробітництво у сфері мобілізаційної підготовки;
 
підготовка фінансової системи держави до функціонування в умовах особливого періоду;
 
розробка і підготовка до запровадження стандартів особливого періоду;
 
планування і підготовка до технічного прикриття в особливий період об'єктів, споруд та транспортних магістралей оборонного і важливого загальнодержавного значення;
 
доведення основних показників мобілізаційного плану, укладання договорів (контрактів) на виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань (замовлень), поставку матеріально-технічних ресурсів, виконання робіт та надання послуг в особливий період;
 
підготовка транспортної системи до забезпечення мобілізації;
 
підготовка до перерозподілу трудових ресурсів в особливий період;
 
інформаційне забезпечення;
 
підготовка до переведення редакцій друкованих засобів масової інформації і телерадіоорганізацій до роботи під час мобілізації та у воєнний час.
 
4. Зміст мобілізації становить:
 
переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, а також адміністративно-територіальних одиниць України на роботу в умовах особливого періоду;
 
переведення Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу. { Абзац третій частини четвертої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
 

Стаття 1 2 3 4 5 ...26 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 

Рекомендовані сторінки

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Стаття 4. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації Про відпустки Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Стаття 5. Мобілізаційні підрозділи Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Стаття 2. Правова основа мобілізаційної підготовки та мобілізаціїДодати коментар до ст.3 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію