Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 3 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 21.10.1993 № 3543-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Стаття 3. Основні принципи і зміст мобілізаційної підготовки та мобілізації

1. Мобілізаційна підготовка та мобілізація є складовими частинами комплексу заходів, які здійснюються з метою забезпечення оборони держави, за винятком цільової мобілізації.

 

2. Мобілізаційна підготовка та мобілізація здійснюються на основі таких принципів:

 

централізоване керівництво;

 

завчасність;

 

плановість;

 

комплексність і погодженість;

 

персональна відповідальність за виконання заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації;

 

додержання прав підприємств, установ і організацій та громадян;

 

гарантована достатність;

 

наукова обґрунтованість;

 

фінансова забезпеченість.

 

3. Зміст мобілізаційної підготовки становить:

 

правове регулювання у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;

 

наукове і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

 

визначення умов діяльності та підготовка органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до роботи в умовах особливого періоду;

 

розроблення мобілізаційних планів, довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки;

 

підготовка Збройних Сил України, інших військових формувань до проведення мобілізації;

 

підготовка національної економіки та її галузей до переведення і функціонування в умовах особливого періоду;

 

підготовка єдиної державної системи цивільного захисту до функціонування в умовах особливого періоду; { Абзац восьмий частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI від 02.10.2012 }

 

створення, розвиток та утримання мобілізаційних потужностей для задоволення потреб держави в особливий період;

 

утворення і підготовка до розгортання спеціальних формувань;

 

створення мобілізаційного резерву;

 

створення та утримання страхового фонду проектної, конструкторської і технологічної документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення;

 

підготовка й утримання в належному стані техніки та об'єктів, призначених для передачі в разі мобілізації Збройним Силам України, іншим військовим формуванням;

 

забезпечення готовності системи управління державою до функціонування в особливий період;

 

планування і підготовка до нормованого (у разі необхідності) забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами, медичним обслуговуванням, послугами зв'язку, транспорту, комунальними та побутовими послугами;

 

військовий облік військовозобов'язаних і призовників;

 

підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів військовозобов'язаних і призовників для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу; { Абзац сімнадцятий частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI від 02.10.2012 }

 

бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час;

 

підготовка керівного складу органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, єдиної державної системи цивільного захисту, підприємств, установ і організацій до дій у разі мобілізації; { Абзац дев'ятнадцятий частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI від 02.10.2012 }

 

підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації керівників органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, працівників відповідних мобілізаційних підрозділів і працівників з питань мобілізаційної роботи;

 

проведення військово-економічних мобілізаційних навчань і тренувань;

 

перевірка та оцінка стану мобілізаційної готовності національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також адміністративно-територіальних одиниць України; { Абзац двадцять другий частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI від 02.10.2012 }

 

міжнародне співробітництво у сфері мобілізаційної підготовки;

 

підготовка фінансової системи держави до функціонування в умовах особливого періоду;

 

розробка і підготовка до запровадження стандартів особливого періоду;

 

планування і підготовка до технічного прикриття в особливий період об'єктів, споруд та транспортних магістралей оборонного і важливого загальнодержавного значення;

 

доведення основних показників мобілізаційного плану, укладання договорів (контрактів) на виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань (замовлень), поставку матеріально-технічних ресурсів, виконання робіт та надання послуг в особливий період;

 

підготовка транспортної системи до забезпечення мобілізації;

 

підготовка до перерозподілу трудових ресурсів в особливий період;

 

інформаційне забезпечення;

 

підготовка до переведення редакцій друкованих засобів масової інформації і телерадіоорганізацій до роботи під час мобілізації та у воєнний час.

 

4. Зміст мобілізації становить:

 

переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, а також адміністративно-територіальних одиниць України на роботу в умовах особливого періоду;

 

переведення Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу. { Абзац третій частини четвертої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI від 02.10.2012 }

 

Стаття 1 2 3 4 5 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті