Укр Рус
< Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 7. Фінансування мобілізаційної підготовки та мобілізаціїСт. 7 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 21.10.1993 № 3543-XII
1. Фінансування мобілізаційної підготовки здійснюється відповідно за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ і організацій.
{ Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }

2. З державного бюджету відповідно до закону фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки, які мають загальнодержавне значення.

3. З місцевих бюджетів фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

4. За рахунок коштів підприємств, установ і організацій фінансуються заходи та роботи з мобілізаційної підготовки, що здійснюються за ініціативою самих підприємств, установ і організацій згідно з мобілізаційними планами.

5. Фінансування мобілізаційної підготовки та/або заходів з мобілізації може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
{ Статтю 7 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1190-VII від 08.04.2014 }

6. Видатки на здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації провадяться відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.


Стаття 1 ...5 6 7 8 9 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті