Укр Рус
< Про музеї та музейну справу

Про музеї та музейну справу
Стаття 2. Музейна справа та основні напрями діяльності музеїв Ст. 2 ЗУ Про музеї та музейну справу від 29.06.1995 № 249/95-ВРМузейна справа уособлює національну музейну політику, музеєзнавство та музейну практику.

Основними напрямами діяльності музеїв є науково-дослідна, культурно-освітня діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, виставкова, пам'яткоохоронна робота, а також діяльність, пов'язана з науковою атрибуцією, експертизою, класифікацією, державною реєстрацією та усіма видами оцінки предметів, які можуть бути визначеними як культурні цінності, з метою включення до Музейного фонду України. { Стаття 2 в редакції Закону N 1709-VI від 05.11.2009 }

Стаття 1 2 3 4 ...31 

Перейти до статті