Укр Рус
< Про музеї та музейну справу

Про музеї та музейну справу
Стаття 3. Національна музейна політика Ст. 3 ЗУ Про музеї та музейну справу від 29.06.1995 № 249/95-ВРНаціональна музейна політика - це сукупність основних напрямів і засад діяльності держави і суспільства в галузі музейної справи. Основними напрямами національної музейної політики є: збереження та державна підтримка Музейного фонду України; { Частину другу статті 3 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 659-XIV від 05.11.2009 } повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами; забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності музеїв; сприяння формуванню сучасної інфраструктури музейної справи; підтримка і розвиток мережі музеїв; забезпечення підготовки та підвищення фахової кваліфікації музейних кадрів, їх правовий і соціальний захист; бюджетне фінансування (у тому числі на дольових засадах) і пріоритетне матеріально-технічне забезпечення розробки і реалізації державних, регіональних і місцевих програм розвитку музейної справи; забезпечення охорони музеїв; підтримка фундаментальних і прикладних наукових досліджень, пов'язаних з музейною справою; сприяння міжнародному співробітництву в галузі музейної справи.

Стаття 1 2 3 4 5 ...31 

Перейти до статті