Укр Рус

Про музеї та музейну справу
Стаття 7. Створення музеїв Ст. 7 ЗУ Про музеї та музейну справу від 29.06.1995 № 249/95-ВРМузеї можуть засновуватися на будь-яких формах власності, передбачених законами. Засновниками музеїв можуть бути відповідні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи. { Статтю 7 доповнено частиною першою згідно із Законом N 1709-VI від 05.11.2009 } Рішення про створення музеїв приймають їх засновники. Для створення музею засновники повинні забезпечити: формування музейного зібрання; матеріальну базу - відповідно обладнані приміщення для зберігання, консервації та реставрації музейних предметів, для експозицій і виставок, для проведення культурно-освітньої роботи, роботи наукових працівників музею, а також приміщення для забезпечення належного рівня обслуговування відвідувачів; { Абзац третій частини третьої статті 7 в редакції Закону N 1709-VI від 05.11.2009 } умови для охорони музею, оснащення його засобами охоронної та пожежної сигналізації; фінансування та кадри для належного його функціонування; роботу музею за чітким розкладом. Музеї є юридичними особами, крім тих, що створюються і діють у складі підприємств, установ, організацій та навчальних закладів. { Статтю 7 доповнено частиною згідно із Законом N 1709-VI від 05.11.2009 } Засновники музею можуть створювати філії та відділи музею, що не є юридичними особами. Земельні ділянки, інші природні ресурси, необхідні для створення музею, надаються в користування у встановленому законодавством порядку. Музеї можуть створюватись і діяти в усіх організаційно-правових формах. { Частину статті 7 виключено на підставі Закону N 1709-VI від 05.11.20

Стаття 1 ...5 6 7 8 9 ...31 

Перейти до статті