Укр Рус
< Закони України

Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори


Скачать бесплатно Закон Укоаїни Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 № 60/95-ВР

Закон Укоаїни Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 № 60/95-ВР ЗмістРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та їх класифікація Стаття 3. Законодавство про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори Стаття 4. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Стаття 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу Стаття 6. Заходи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Розділ II ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ВИМОГ ТА УМОВ

Стаття 7. Загальний порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Стаття 8. Особливості ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також ліцензійних умов Стаття 9. Підстави для видачі ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмови у видачі та анулювання зазначеної ліцензії Стаття 10. Оскарження рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відмову у видачі ліцензії чи анулювання зазначеної ліцензії Стаття 11. Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Розділ III УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ З ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ І ПРЕКУРСОРІВ

Стаття 12. Обмеження обігу окремих наркотичних засобів, психотропних речовин Стаття 13. Заборона обігу аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин Стаття 14. Квоти на наркотичні засоби і психотропні речовини Стаття 15. Діяльність з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку ( ) Стаття 16. Діяльність з розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин Стаття 17. Діяльність з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку ( ), та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку ( ) Стаття 18. Упаковка та маркування наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Стаття 19. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у експертній і оперативно-розшуковій діяльності Стаття 20. Діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у наукових та навчальних цілях Стаття 21. Діяльність з використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у медичній практиці Стаття 22. Використання наркотичних засобів і психотропних речовин для лікування транзитних пасажирів Стаття 23. Використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині Стаття 24. Порядок ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Стаття 25. Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Стаття 26. Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Стаття 27. Придбання, реалізація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Стаття 28. Рецепти на наркотичні засоби і психотропні речовини Стаття 29. Порядок обігу прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку Стаття 30. Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, інструментів або обладнання, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Розділ IV
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОЛОЖЕНЬ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 31. Контроль за виконанням положень цього Закону Стаття 32. Звіти про діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Стаття 33. Інвентаризація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та баланси Стаття 34. Реєстрація операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами Стаття 35. Реклама наркотичних засобів і психотропних речовин Стаття 36. Відповідальність за порушення законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про державну податкову службу в Україні Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів Про основні засади забезпечення кібербезпеки України Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей Про оголошення природних територій міста Скадовська Херсонської області курортом державного значення