Укр Рус
< Закони України

Про Національний банк України


Скачать бесплатно Закон України Про Національний банк України вiд 20.05.1999 № 679-XIV

Закон України Про Національний банк України вiд 20.05.1999 № 679-XIV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 14.12.2017

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни та поняття Стаття 2. Правова основа діяльності Національного банку України Стаття 3. Статутний капітал Стаття 4. Економічна самостійність Стаття 5. Кошторис адміністративних витрат Стаття 5-1. Прибуток до розподілу Стаття 6. Основна функція Стаття 7. Інші функції Стаття 7-1. Особливості забезпечення стабільності банківської системи

Розділ II
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

Стаття 8. Завдання Ради Національного банку Стаття 9. Повноваження Ради Національного банку Стаття 10. Склад та формування Ради Національного банку Стаття 11. Порядок роботи Ради Національного банку Стаття 12. Голова Ради Національного банку та його заступник Стаття 13. Рішення Ради Національного банку Стаття 13-1. Аудиторський комітет

Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ТА СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

Стаття 14. Функції Правління Національного банку Стаття 15. Повноваження Правління Національного банку Стаття 16. Склад та порядок формування Правління Національного банку Стаття 17. Порядок роботи Правління Національного банку та його комітетів Стаття 18. Призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку Стаття 19. Обов'язки та повноваження Голови Національного банку Стаття 20. Заступники Голови Національного банку

{Статтю 21 виключено на підставі Закону № 541-VIII від 18.06.2015}

Стаття 22. Структура Національного банку

{Статтю 23 виключено на підставі Закону № 541-VIII від 18.06.2015}

Розділ IV
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

Стаття 24. Основні засади грошово-кредитної політики Стаття 25. Засоби та методи грошово-кредитної політики Стаття 26. Нормативи обов'язкового резервування Стаття 27. Процентні ставки Стаття 28. Управління золотовалютними резервами Стаття 29. Операції відкритого ринку Стаття 30. Регулювання імпорту та експорту капіталу Стаття 31. Кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів

Розділ V
УПРАВЛІННЯ ГОТІВКОВИМ ГРОШОВИМ ОБІГОМ

Стаття 32. Грошова одиниця Стаття 33. Повноваження Національного банку щодо організації готівкового грошового обігу Стаття 34. Емісія Стаття 35. Обіг банкнот і монет Стаття 36. Курс гривні Стаття 37. Конвертованість гривні Стаття 38. Порядок заміни зношених і пошкоджених банкнот і монет Стаття 39. Вилучення з обігу банкнот і монет

Розділ VI
ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Стаття 40. Регулювання розрахунків Стаття 41. Регулювання бухгалтерського обліку

Розділ VII
ОПЕРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

Стаття 42. Види операцій Національного банку Стаття 43. Участь в міжнародних організаціях

Розділ VIII
ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ

Стаття 44. Повноваження в сфері валютного регулювання та контролю Стаття 45. Організація валютного ринку Стаття 46. Дисконтна та девізна валютна політика Стаття 47. Структура золотовалютного резерву Стаття 48. Поповнення та використання золотовалютного резерву Стаття 49. Зберігання золотого запасу Стаття 50. Позареалізаційні валютні доходи та збитки

Розділ IX
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ, ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Стаття 51. Підзвітність Стаття 52. Взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України Стаття 53. Гарантії невтручання Стаття 54. Заборона надання кредитів державі

Розділ X
БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ І БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

Стаття 55. Мета та сфера банківського нагляду Стаття 56. Акти Національного банку Стаття 57. Доступ до інформації Стаття 58. Економічні нормативи Стаття 59. Резерви забезпечення ризиків Стаття 61. Повноваження щодо здійснення регулятивних функцій Стаття 63. Обмеження вимог Національного банку

Розділ XI
СЛУЖБОВЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

Стаття 64. Статус працівників Національного банку Стаття 64-1. Правовий захист Стаття 65. Заборонена діяльність Стаття 66. Збереження таємниці

Розділ XII
ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ, СТАТИСТИКИ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ, МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ, ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ, БАНКІВСЬКОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 67. Визначення звітності Стаття 68. Публікації

Розділ XIII
АУДИТ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

Стаття 69. Внутрішній аудит Стаття 70. Зовнішній аудит

Розділ XIV
ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 71. Обмеження діяльності Стаття 72. Податковий режим Стаття 73. Переважне і безумовне право Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб Про державну виконавчу службу Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва