Укр Рус

Про Національний банк України


Скачать бесплатно Закон України Про Національний банк України вiд 20.05.1999 № 679-XIV

Закон України Про Національний банк України вiд 20.05.1999 № 679-XIV ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни та поняття Стаття 2. Правова основа діяльності Національного банку України Стаття 3. Статутний капітал Стаття 4. Економічна самостійність Стаття 5. Доходи та витрати Стаття 6. Основна функція Стаття 7. Інші функції

Розділ II
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ { Назва розділу II в редакції Закону N 2478-VI ( ) від 09.07.2010 }

Стаття 8. Завдання Ради Національного банку Стаття 9. Повноваження Ради Національного банку Стаття 10. Склад та формування Ради Національного банку Стаття 11. Порядок роботи Ради Національного банку Стаття 12. Голова Ради Національного банку та його заступник Стаття 13. Рішення Ради Національного банку

Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ТА СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ { Закон доповнено назвою розділу згідно із Законом N 2478-VI ( ) від 09.07.2010 }

Стаття 14. Функції Правління Національного банку Стаття 15. Повноваження Правління Національного банку Стаття 16. Склад та порядок формування Правління Національного банку Стаття 17. Порядок роботи Правління Національного банку Стаття 18. Призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку Стаття 19. Обов'язки та повноваження Голови Національного банку Стаття 20. Заступники Голови Національного банку Стаття 21. Керівники структурних підрозділів Національного банку Стаття 22. Структура Національного банку Стаття 23. Статус філій

Розділ IV
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

Стаття 24. Основні засади грошово-кредитної політики Стаття 25. Засоби та методи грошово-кредитної політики Стаття 26. Нормативи обов'язкового резервування Стаття 27. Процентні ставки Стаття 28. Управління золотовалютними резервами Стаття 29. Операції відкритого ринку Стаття 30. Регулювання імпорту та експорту капіталу Стаття 31. Кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів

Розділ V
УПРАВЛІННЯ ГОТІВКОВИМ ГРОШОВИМ ОБІГОМ

Стаття 32. Грошова одиниця Стаття 33. Повноваження Національного банку щодо організації готівкового грошового обігу Стаття 34. Емісія Стаття 35. Обіг банкнот і монет Стаття 36. Курс гривні Стаття 37. Конвертованість гривні Стаття 38. Порядок заміни зношених і пошкоджених банкнот і монет Стаття 39. Вилучення з обігу банкнот і монет

Розділ VI
ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Стаття 40. Регулювання розрахунків Стаття 41. Регулювання бухгалтерського обліку

Розділ VII
ОПЕРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

Стаття 42. Види операцій Національного банку Стаття 43. Участь в міжнародних організаціях

Розділ VIII
ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ

Стаття 44. Повноваження в сфері валютного регулювання та контролю Стаття 45. Організація валютного ринку Стаття 46. Дисконтна та девізна валютна політика Стаття 47. Структура золотовалютного резерву Стаття 48. Поповнення та використання золотовалютного резерву Стаття 49. Зберігання золотого запасу Стаття 50. Позареалізаційні валютні доходи та збитки

Розділ IX
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ, ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ТА КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Стаття 51. Підзвітність Стаття 52. Взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України Стаття 53. Гарантії невтручання Стаття 54. Заборона надання кредитів державі

Розділ X
БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ І БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

Стаття 55. Мета та сфера банківського нагляду Стаття 56. Нормативно-правові акти Національного банку Стаття 57. Доступ до інформації Стаття 58. Економічні нормативи Стаття 59. Резерви забезпечення ризиків Стаття 61. Повноваження щодо здійснення регулятивних функцій Стаття 63. Обмеження вимог Національного банку

Розділ XI
СЛУЖБОВЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

Стаття 64. Статус працівників Національного банку Стаття 65. Заборонена діяльність Стаття 66. Збереження таємниці

Розділ XII
ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СТАТИСТИКИ ТА СТАТИСТИКИ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ

Стаття 67. Визначення звітності Стаття 68. Публікації Стаття 69. Внутрішній аудит Стаття 70. Зовнішній аудит

Розділ XIV
ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 71. Обмеження діяльності Стаття 72. Податковий режим Стаття 73. Переважне і безумовне право Прикінцеві положення

Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2478-VI від 09.07.2010

Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2478-VI від 09.07.2010

Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2478-VI від 09.07.2010

Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2478-VI від 09.07.2010

Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2478-VI від 09.07.2010

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2478-VI від 09.07.2010

Стаття 5-1. Прибуток до розподілу

Статтю 7 доповнено пунктом 11 згідно із Законом N 2922-III від 10.01.2002; в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011

Статтю 12 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2478-VI від 09.07.2010

Статтю 17 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2478-VI від 09.07.2010

Статтю 17 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2478-VI від 09.07.2010

Статтю 21 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2478-VI від 09.07.2010

Статтю 21 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2478-VI від 09.07.2010

Статтю 21 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 2478-VI від 09.07.2010

Статтю 25 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 1919-III від 13.07.2000

Статтю 25 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2478-VI від 09.07.2010

Статтю 50 виключено на підставі Закону N 2478-VI від 09.07.2010

Статтю 51 доповнено частиною згідно із Законом N 1533-VI від 23.06.2009

Статтю 51 доповнено частиною згідно із Законом N 3163-IV від 01.12.2005

Статтю 51 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 3828-VI від 06.10.2011

Статтю 56 доповнено частиною згідно із Законом N 2388-VI від 01.07.2010

Статтю 68 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2478-VI від 09.07.2010

Статтю 68 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011


Інші нормативні акти

Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України Про стандартизацію Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи Про освіту