Укр Рус

Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні


Скачать бесплатно Закон України Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні від 10.12.1997 № 710/97-ВР

Закон України Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні від 10.12.1997 № 710/97-ВР Зміст

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів і понять Стаття 2. Структура Національної депозитарної системи Стаття 3. Законодавство про Національну депозитарну систему Стаття 4. Форми випуску цінних паперів Стаття 5. Перехід та реалізація права власності на цінні папери в Національній депозитарній системі

Р о з д і л II
ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 6. Види депозитарної діяльності Стаття 7. Зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів Стаття 8. Кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів Стаття 9. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів

Р о з д і л III
УЧАСНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ

Стаття 10. Депозитарії Стаття 11. Зберігачі цінних паперів Стаття 12. Реєстратори власників іменних цінних паперів

Р о з д і л IV
ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Стаття 13. Записи на рахунках у цінних паперах на електронних носіях Стаття 14. Порядок обміну інформацією та стандартизація процедур у Національній депозитарній системі

Р о з д і л V
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ

Стаття 15. Видача ліцензій на здійснення депозитарної діяльності Стаття 16. Облік цінних паперів у Національній депозитарній системі Стаття 17. Контроль за діяльністю Національної депозитарної системи Стаття 18. Обмеження щодо участі працівників прямих учасників Національної депозитарної системи та державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитарної системи, у професійній діяльності на ринку цінних паперів Стаття 19. Розгляд спорів Стаття 20. Відповідальність за порушення цього Закону Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про екологічну експертизу Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси Про основи національної безпеки України Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб Про оборону України
Додати коментар до ЗУ Про національну депозитарну систему і електронний документообіг від 10.12.1997 № 710/97-ВР