Укр Рус

Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні
Стаття 11. Зберігачі цінних паперівСт. 11 ЗУ Про національну депозитарну систему і електронний документообіг від 10.12.1997 № 710/97-ВР1. Банки, торговці цінними паперами або реєстратори за наявності ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів мають право бути зберігачами, провадити за дорученням власника операції з депонованими цінними паперами та здійснювати іншу депозитарну діяльність, пов'язану з обігом цінних паперів, за винятком клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів. { Абзац перший частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2800-IV від 06.09.2005; в редакції Закону N 2393-VI від 01.07.2010 }

Для отримання ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів юридична особа повинна мати повністю сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 7 мільйонів гривень. Зберігач за дорученням власника може провадити операції з депонованими цінними паперами та здійснювати іншу депозитарну діяльність, пов'язану з обігом цінних паперів, за винятком клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів. { Абзац частини першої статті 11 в редакції Закону N 2393-VI від 01.07.2010 }

У статутному капіталі зберігача частка іншого зберігача, торговця цінними паперами, інвестиційної компанії та інших професійних учасників фондового ринку не може перевищувати п'яти відсотків. Частка інституційного інвестора, який не є професійним учасником фондового ринку у статутному капіталі зберігача не може перевищувати двадцяти відсотків, якщо інше не передбачено законом. { Абзац частини першої статті 11 в редакції Закону N 1840-IV від 22.06.2004 }

2. Зберігачі здійснюють зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах, які належать їх власникам .

У разі одержання зберігачем ліцензії на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів зберігачу забороняється здійснювати будь-які операції з цінними паперами, реєстр власників яких він веде, крім операцій реєстратора за договором з емітентом. Зберігач не може бути інвестиційним керуючим депонента, який є інституційним інвестором. від 06.09.2005 )

3. Оплата послуг зберігача провадиться за тарифами, встановленими самим зберігачем. Максимальний розмір тарифів встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

Стаття 1 ...9 10 11 12 13 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні від 10.12.1997 № 710/97-ВР