Укр Рус

Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні
Стаття 12. Реєстратори власників іменних цінних паперівСт. 12 ЗУ Про національну депозитарну систему і електронний документообіг від 10.12.1997 № 710/97-ВР1. Юридичні особи можуть одержати ліцензію на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, якщо реєстраційна діяльність передбачена їх статутом. Органи державної влади не можуть бути засновниками або учасниками реєстратора. Центри сертифікатних аукціонів і їх правонаступники не можуть вести реєстри і бути засновниками та учасниками реєстратора. { Абзац перший частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2800-IV від 06.09.2005 }

Розмір статутного капіталу реєстратора має становити не менш як 100 тисяч гривень. { Частину першу статті 12 доповнено абзацом згідно із Законом N 2393-VI від 01.07.2010 }

Реєстратор та його учасник не можуть прямо чи опосередковано володіти акціями емітента, реєстр власників іменних цінних паперів якого веде цей реєстратор. { Абзац частини першої статті 12 в редакції Закону N 853-IV від 22.05.2003 }

Емітент може вести власний реєстр самостійно, якщо кількість власників цінних паперів не перевищує кількості, визначеної Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Емітент не може бути прямо чи опосередковано засновником та учасником реєстратора, реєстр власників іменних цінних паперів якого веде цей реєстратор. { Частину першу статті 12 доповнено абзацом згідно із Законом N 853-IV від 22.05.2003 }

2. Реєстратор веде реєстр власників іменних цінних паперів на умовах договору, що укладається з емітентом цінних паперів.

Типова форма договору затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Оплата послуг реєстратора здійснюється за тарифами, які встановлює сам реєстратор. Максимальний розмір тарифів встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

Стаття 1 ...10 11 12 13 14 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні від 10.12.1997 № 710/97-ВР