Укр Рус

Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні
Стаття 14. Порядок обміну інформацією та стандартизація процедур у Національній депозитарній системіСт. 14 ЗУ Про національну депозитарну систему і електронний документообіг від 10.12.1997 № 710/97-ВР1. Порядок обміну інформацією на умовах гарантованої конфіденційності між учасниками Національної депозитарної системи і формування стандартизованих процедур здійснення ними операцій із цінними паперами, випущеними в бездокументарній формі, та знерухомленими цінними паперами встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з вимогами міжнародних стандартів і на базі використання міжнародних систем нумерації цінних паперів.

2. Учасники Національної депозитарної системи гарантують конфіденційність інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів. Усі їх працівники зобов'язані додержуватися вимог конфіденційності інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів.

Норми технічного захисту інформації встановлюються відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, погоджених з Державним комітетом України з питань державних секретів та технічного захисту інформації.

Довідки про операції з цінними паперами та рахунки в цінних паперах видаються тільки депонентам або за їх письмовим дорученням - іншим особам, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

Стаття 1 ...12 13 14 15 16 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні від 10.12.1997 № 710/97-ВР