Укр Рус
< Про Національний архівний фонд та архівні установи

Про Національний архівний фонд та архівні установи
Стаття 2. Законодавство України про Національний архівний фонд та архівні установи Ст. 2 ЗУ Про Національний архівний фонд та архівні установи від 24.12.1993 № 3814-XIIЗаконодавство України про Національний архівний фонд та архівні установи базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів України, прийнятих відповідно до нього.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про Національний архівний фонд та архівні установи, застосовуються норми міжнародного договору.

Стаття 1 2 3 4 ...43 

Перейти до статті