Укр Рус
< Про Національний архівний фонд та архівні установи

Про Національний архівний фонд та архівні установи
Стаття 21. Обов'язки користувачів документами Національного архівного фонду Ст. 21 ЗУ Про Національний архівний фонд та архівні установи від 24.12.1993 № 3814-XIIКористувачі документами Національного архівного фонду зобов'язані:

1) дотримуватися встановленого відповідно до законодавства порядку користування документами, своєчасно виконувати законні вимоги працівників архівної установи;

2) забезпечувати збереженість і вчасне повернення документів, наданих їм у користування;

3) негайно інформувати архівну установу про виявлені випадки пошкодження чи недостачі документів;

4) не допускати перекручення або фальсифікації використаних відомостей, що містяться в архівних документах;

5) завчасно інформувати власника документів або уповноважену ним архівну установу про наміри використання відомостей, що містяться в архівних документах, з комерційною метою;

6) виконувати зобов'язання, передбачені угодами, укладеними користувачем з власником документів або уповноваженою власником юридичною чи фізичною особою;

7) відповідно до закону чи умов договору відшкодовувати завдані ними збитки архівним установам.

Розділ VI

СИСТЕМА АРХІВНИХ УСТАНОВ

Стаття 1 ...19 20 21 22 23 ...43 

Перейти до статті