Укр Рус
< Про Національний архівний фонд та архівні установи

Про Національний архівний фонд та архівні установи
Стаття 23. Система архівних установ Ст. 23 ЗУ Про Національний архівний фонд та архівні установи від 24.12.1993 № 3814-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 14.12.2017

Систему архівних установ України становлять:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства; { Абзац другий статті 23 в редакції Закону N 5461-VI від 16.10.2012 }

центральні державні архіви України;

галузеві державні архіви;

Державний архів в Автономній Республіці Крим; { Абзац п'ятий статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5068-VI від 05.07.2012 }

місцеві державні архівні установи;

архівні установи органів місцевого самоврядування; { Абзац сьомий статті 23 в редакції Закону N 5068-VI від 05.07.2012 }


архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та бібліотек;

архівні підрозділи державних органів, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій;

архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності;

архівні установи, засновані фізичними особами та/або юридичними особами приватного права; { Абзац одинадцятий статті 23 в редакції Закону N 534-V від 22.12.2006 }

науково-дослідні установи, а також підприємства та організації у сфері архівної справи і діловодства.

Стаття 1 ...21 22 23 24 25 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті