Укр Рус
< Про Національний архівний фонд та архівні установи

Про Національний архівний фонд та архівні установи
Стаття 35. Платні послуги архівних установ Ст. 35 ЗУ Про Національний архівний фонд та архівні установи від 24.12.1993 № 3814-XIIАрхівні установи можуть надавати за плату послуги з використання фізичними та юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах. Архівні установи можуть виконувати на платній основі роботи, пов'язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави, територіальних громад, фізичних і юридичних осіб, провадити іншу не заборонену законом діяльність з архівної справи і діловодства. Роботи виконуються на договірних засадах з оплатою відповідно до цін і тарифів, затверджених згідно із законодавством.

Надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціального захисту громадян, надання фізичним особам для користування в читальному залі архівної установи архівних документів, що належать державі, територіальним громадам, та архівних довідок судам, правоохоронним, органам державного фінансового контролю, а також юридичним і фізичним особам, які передали зазначені документи на зберігання, здійснюється безоплатно. { Частина друга статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.20

Стаття 1 ...33 34 35 36 37 ...43 

Перейти до статті