Укр Рус
< Про Національний архівний фонд та архівні установи

Про Національний архівний фонд та архівні установи
Стаття 8. Право власності на документи Національного архівного фонду Ст. 8 ЗУ Про Національний архівний фонд та архівні установи від 24.12.1993 № 3814-XIIДокументи Національного архівного фонду можуть перебувати в будь-якій формі власності, передбаченій Конституцією та законами України.

Право власності на документи Національного архівного фонду охороняється законом.

Архівні документи, що нагромадилися за час діяльності державних органів, державних підприємств, установ та організацій, а також документи, що передані державним архівним установам іншими юридичними і фізичними особами без збереження за собою права власності, є власністю держави.

Архівні документи, які до 1991 року перебували на державному обліку та зберігалися в державних архівних установах, належать до Національного архівного фонду і є власністю держави. { Статтю 8 доповнено новою частиною згідно з Законом N 5068-VI від 05.07.2012 }
  Архівні документи, що нагромадилися за час діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій, а також документи, що передані архівним відділам міських рад іншими юридичними і фізичними особами без збереження за собою права власності, є власністю територіальних громад.

Архівні документи, що не мають власника або власник яких невідомий, переходять у власність держави на підставі рішення суду, винесеного за заявою державної архівної установи, крім випадків, передбачених законами України.

Забороняється вилучення документів Національного архівного фонду у власника або уповноваженої ним особи без їх згоди, крім випадків, передбачених законами України. Документи Національного архівного фонду, вилучені відповідно до закону для досудового розслідування, здійснення судочинства, підлягають обов'язковому поверненню власнику або уповноваженій ним особі, але не пізніше ніж через один рік після закінчення провадження у справі. { Частина сьома статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 245-VII від 16.05.20

Стаття 1 ...5 6 8 9 10 ...43 

Перейти до статті