Укр Рус

Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення
Стаття 16. Звітність і відкритість діяльності Національної радиСт. 16 ЗУ Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення від 23.09.1997 № 538/97-ВР{ Назва статті 16 в редакції Закону N 1170-VII від 27.03.2014 }
  1. Діяльність і рішення Національної ради є відкритими. Інформація про Національну раду та її діяльність, у тому числі звіти Національної ради, проекти нормативно-правових актів та рішення Національної ради підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" .

Апарат Національної ради забезпечує надання інформації за запитами, адресованими Національній раді, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" . { Частина перша статті 16 в редакції Закону N 1170-VII від 27.03.2014 }
  2. Національна рада щорічно готує звіт про свою діяльність, оприлюднює його до 1 лютого наступного за звітним року та невідкладно надсилає звіт до Верховної Ради України і Президента України. Звіт про діяльність Національної ради на засіданні Верховної Ради України представляє голова Національної ради.

3. У звіті Національної ради зазначаються:

визначені Планом розвитку національного телерадіоінформаційного простору завдання на звітний період та підсумки їх виконання; { Частину третю статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006 }

інформація про внесені за звітний період зміни до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору; { Частину третю статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006 }

визначені Планом розвитку національного телерадіоінформаційного простору завдання на наступний звітний період; { Частину третю статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом N 3317-IV від 12.01.2006 }

підсумки ліцензування телерадіомовлення за звітний період;

інформація про дотримання телерадіоорганізаціями ліцензійних умов та умов ліцензій;

інформація про дотримання телерадіоорганізаціями вимог законодавства щодо частки вітчизняного продукту у програмах (передачах);

інформація про дотримання телерадіоорганізаціями вимог законодавства про рекламу і спонсорування;

інформація про дотримання вимог законодавства щодо участі іноземного капіталу в статутних капіталах телерадіоорганізацій та вимог до установчих і статутних документів телерадіоорганізацій; { Абзац дев'ятий частини третьої статті 16 в редакції Закону N 3317-IV від 22.12.2010 }

засновники (власники) телерадіоорганізацій, оцінка стану конкуренції та рівня монополізації телерадіоінформаційного ринку.

4. Після проведення виборів та референдумів Національна рада оприлюднює звіт про дотримання телерадіоорганізаціями визначеного законодавством порядку мовлення під час проведення виборчих кампаній та референдумів.

5. За результатами розгляду звіту Національної ради Верховна Рада України як суб’єкт призначення може прийняти рішення про незадовільну оцінку діяльності члена (членів) Національної ради з частини складу Національної ради, призначеної нею, що має наслідком дострокове припинення повноважень члена (членів) Національної ради з цієї частини складу Національної ради.

У разі незадовільної оцінки діяльності члена (членів) Національної ради за результатами розгляду звіту Президент України як суб’єкт призначення може достроково припинити повноваження члена (членів) Національної ради з частини складу Національної ради, призначеної ним. { Частина п'ята статті 16 в редакції Законів N 3317-IV від 17.04.20

Стаття 1 ...14 15 16 17 18 ...26 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення від 23.09.1997 № 538/97-ВР Додати коментар до ст.16 ЗУ Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення від 23.09.1997 № 538/97-ВР