Укр Рус
< Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення

Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення
Стаття 3. Принципи діяльності Національної ради Ст. 3 ЗУ Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення від 23.09.1997 № 538/97-ВР1. Діяльність Національної ради ґрунтується на принципах законності, незалежності, об'єктивності, прозорості, доступності для громадськості, врахування культурної, ідеологічної та політичної багатоманітності в суспільстві, врахування загальновизнаних міжнародних норм та стандартів у галузі телерадіомовлення, повноти і всебічного розгляду питань та обґрунтованості прийнятих рішень.

2. Національна рада не може делегувати свої повноваження третім особам. Член Національної ради не може одноосібно здійснювати функції, покладені на Національну раду. { Частина друга статті 3 в редакції Закону N 3317-IV від 12.01.2006 }
  Розділ II
СКЛАД НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК
ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Стаття 1 2 3 4 5 ... 

Перейти до статті