Укр Рус

Про наукову і науково-технічну діяльність


Скачать бесплатно Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність від 13.12.1991 № 1977-XII

Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність від 13.12.1991 № 1977-XII ЗмістР о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

Статтю 1 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 1646-III від 06.04.2000

Статтю 1 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 1646-III від 06.04.2000

Статтю 1 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 581-IV від 20.02.2003

Статтю 1 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 1646-III від 06.04.2000

Статтю 1 доповнено абзацом шістнадцятим згідно із Законом N 3714-VI від 08.09.2011

Статтю 1 доповнено абзацом сімнадцятим згідно із Законом N 3714-VI від 08.09.2011

Статтю 1 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно із Законом N 3714-VI від 08.09.2011

Стаття 2. Мета і завдання Стаття 3. Законодавство України про наукову і науково-технічну діяльність

Р о з д і л II
ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 4. Суб'єкти наукової і науково-технічної діяльності Стаття 5. Вчений Стаття 6. Науковий працівник Стаття 7. Наукова установа Стаття 8. Державні наукові установи Стаття 9. Права і обов'язки керівника наукової установи Стаття 10. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи Стаття 11. Державна атестація наукових установ Стаття 12. Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави Стаття 13. Національний науковий центр Стаття 14. Державний реєстр наукових об'єктів, що становлять національне надбання Стаття 15. Національна академія наук України та галузеві академії наук

Статтю 15 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом N 3065-III від 07.02.2002

Стаття 16. Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти Стаття 17. Громадські наукові організації Стаття 18. Взаємовідносини органів державної влади і громадських наукових організацій

Р о з д і л III
ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНИХ, НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ

Стаття 19. Підготовка наукових кадрів та підвищення їх кваліфікації Стаття 20. Наукові ступені і вчені звання Стаття 21. Атестація наукових працівників Стаття 22. Правовий режим наукового і науково-технічного результату Стаття 22-1. Посади наукових працівників Стаття 22-2. Посади науково-педагогічних працівників Стаття 22-3. Стаж наукової роботи Стаття 23. Оплата і стимулювання праці наукового працівника Стаття 24. Пенсійне забезпечення та соціальний захист наукового працівника

Статтю 24 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2745-VI від 02.12.2010

Статтю 24 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011

Р о з д і л IV
ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 25. Повноваження Верховної Ради України у сфері наукової і науково-технічної діяльності Стаття 26. Повноваження Президента України у сфері наукової і науково-технічної діяльності Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері наукової і науково-технічної діяльності Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Стаття 29. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльності Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади

Р о з д і л V
ФОРМИ І МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У НАУКОВІЙ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 31. Цілі та напрями державної політики в науковій і науково-технічній діяльності Стаття 32. Основні принципи державного управління та регулювання у науковій і науково-технічній діяльності Стаття 33. Фінансово-кредитні та податкові важелі державного регулювання у сфері наукової і науково-технічної діяльності Стаття 34. Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності

Статтю 34 доповнено новою частиною першою згідно із Законом N 3714-VI від 08.09.2011

Статтю 34 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 3714-VI від 08.09.2011

Стаття 35. Державний фонд фундаментальних досліджень Стаття 36. Державні цільові наукові та науково-технічні програми у сфері наукової і науково-технічної діяльності Стаття 37. Державне замовлення на науково-технічну продукцію Стаття 38. Державний інноваційний фонд Стаття 39. Забезпечення розвитку кадрового потенціалу науки Стаття 40. Наукова і науково-технічна експертиза Стаття 41. Система науково-технічної інформації Стаття 42. Захист права інтелектуальної власності Стаття 43. Стандартизація, метрологічне забезпечення і сертифікація у науковій і науково-технічній діяльності Стаття 44. Державна підтримка міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про відпустки Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування Про бухгалтерський облік та фінансову звітність