Укр Рус

Про наукову і науково-технічну діяльність
Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльностіСт. 28 ЗУ Про наукову і науково-технічну діяльність від 13.12.1991 № 1977-XIIЦентральний орган виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення у життя державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

Центральний орган виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності:

розробляє засади наукового і науково-технічного розвитку України;

забезпечує розвиток наукового і науково-технічного потенціалу України;

організує та координує інноваційну діяльність;

координує розвиток загальнодержавної системи науково-технічної інформації;

організує прогнозно-аналітичні дослідження тенденцій науково-технічного та інноваційного розвитку; { Частину другу статті 28 доповнено абзацом згідно із Законом N 2261-IV від 16.12.2004 }

формує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності на підставі довгострокових і середньострокових прогнозів науково-технічного та інноваційного розвитку; { Частину другу статті 28 доповнено абзацом згідно із Законом N 2261-IV від 16.12.2004 }

координує діяльність органів виконавчої влади щодо розроблення державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукових частин інших державних цільових програм і контролює їх виконання; { Абзац восьмий частини другої статті 28 в редакції Закону N 3421-IV від 09.02.2006 }

здійснює керівництво системою наукової і науково-технічної експертизи;

забезпечує інтеграцію вітчизняної науки у світовий науковий простір із збереженням і захистом національних пріоритетів;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

Стаття 1 ...26 27 28 29 30 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність від 13.12.1991 № 1977-XII