Укр Рус

Про наукову і науково-технічну діяльність
Стаття 29. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері наукової і науково-технічної діяльностіСт. 29 ЗУ Про наукову і науково-технічну діяльність від 13.12.1991 № 1977-XIIІнші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень:

здійснюють управління у сфері наукової та інноваційної діяльності і відповідають за рівень науково-технічного розвитку відповідних галузей;

визначають напрями розвитку наукового і науково-технологічного потенціалу галузей, спрямовують і контролюють діяльність підпорядкованих їм наукових організацій;

беруть участь у формуванні пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, державних цільових наукових та науково-технічних програм і державного замовлення; { Абзац четвертий статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV від 09.02.2006 }

формують програми науково-технічного розвитку відповідних галузей та організують їх виконання;

організують розроблення, освоєння та виробництво сучасної конкурентоспроможної продукції на основі використання нових високоефективних технологій, устаткування, матеріалів, інформаційного забезпечення;

готують пропозиції щодо вдосконалення економічного механізму забезпечення науково-технічного розвитку відповідних галузей;

здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством України.

Стаття 1 ...27 28 29 30 31 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті