Укр Рус
< Про об єднання громадян

Про об єднання громадян
Стаття 14. Легалізація об'єднань громадянСт. 14 ЗУ Про об єднання громадян від 16.06.1992 № 2460-XII


Втратив чинність

Легалізація об'єднань громадян є обов'язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. Діяльність об'єднань громадян, які нелегалізовані або примусово розпущені за рішенням суду, є протизаконною.

{ Частина перша статті 14 в редакції Закону N від 11.11.93 }

У разі реєстрації об'єднання громадян набуває статус юридичної особи. Дані реєстрації включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців шляхом внесення відповідного запису в порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.

{ Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2555-VI від 23.09.2010 }

Політичні партії та міжнародні громадські організації підлягають обов'язковій реєстрації Міністерством юстиції України.

Легалізація громадської організації здійснюється відповідно Міністерством юстиції України, місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів.

У разі, коли діяльність місцевої громадської організації поширюється на територію двох і більше адміністративно-територіальних одиниць, її легалізація здійснюється відповідним вищестоящим органом.

{ Частину шосту статті 14 виключено на підставі Закону N 2555-VI від 23.09.2010 }

Про легалізацію об'єднання громадян легалізуючий орган повідомляє у засобах масової інформації.


Стаття 1 ...12-1 13 14 15 16 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті