Укр Рус

Про об єкти підвищеної небезпеки
Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпекиСт. 4 ЗУ Про об єкти підвищеної небезпеки від 18.01.2001 № 2245-IIIДо повноважень Кабінету Міністрів України у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, належать:

забезпечення реалізації державної політики у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки;

забезпечення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки;

вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин та користування природними ресурсами;

організація міжнародного співробітництва у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки;

координація роботи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки;

надання дозволів на спорудження та/або реконструкцію, консервацію об'єктів підвищеної небезпеки в межах континентального шельфу та виключної економічної зони України, якщо інше не передбачено угодою про розподіл продукції;

здійснення інших функцій, передбачених законами України та актами Президента України.

Стаття 1 2 3 4 5 6 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті