Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 5 ЗУ Про обіг векселів від 05.04.2001 № 2374-III


Чинний зі змінами. Перевірено 17.03.2018

Про обіг векселів в Україні Стаття 5.

Векселі (переказні і прості) складаються в документарній формі на бланках з відповідним ступенем захисту від підроблення, форма та порядок виготовлення яких затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України з урахуванням норм Уніфікованого закону, і не можуть бути переведені в бездокументарну форму (знерухомлені).
{ Частина перша статті 5 в редакції Законів N 5518-VI від 06.12.2012, N 407-VII від 04.07.2013 }

Фінансовий банківський вексель видається в документарній формі як електронний документ. Фінансовий казначейський вексель видається в документарній формі як паперовий або як електронний документ.
{ Частина статті 5 в редакції Закону N 407-VII від 04.07.2013 }

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України визначає склад та порядок розміщення обов’язкових реквізитів та іншої інформації, що містить фінансовий банківський вексель, виданий як електронний документ. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, визначає склад та порядок розміщення обов’язкових реквізитів та іншої інформації, що містить фінансовий казначейський вексель, виданий як електронний документ.
{ Частина статті 5 в редакції Закону N 407-VII від 04.07.2013 }

Вексель, який видається на території України і місце платежу за яким також знаходиться на території України, складається державною мовою. Найменування трасанта або векселедавця, інших зобов'язаних за векселем осіб заповнюється тією мовою, якою визначено офіційне найменування в їх установчих документах.

Вексель підписується:

від імені юридичних осіб - власноручно керівником та головним бухгалтером (якщо така посада передбачена штатним розписом юридичної особи) чи уповноваженими ними особами. У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на внутрішній документ юридичної особи, відповідно до якого уповноважена особа має право підписувати вексель; { Абзац другий частини статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2511-VI від 09.09.2010, N 1206-VII від 15.04.2014 }

від імені фізичних осіб - власноручно зазначеною фізичною особою або уповноваженою нею особою, із зазначенням індивідуального ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, наданого органом доходів і зборів (крім випадків відсутності індивідуального ідентифікаційного номера в осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття індивідуального ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи), та даних паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця векселедавця або трасанта (серія та номер паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця, найменування органу, що видав паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця, та дата його видачі, місце проживання). У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на довіреність фізичної особи, відповідно до якої уповноважена особа має право підписувати вексель; { Абзац третій частини статті 5 в редакції Закону N 364-IV від 25.12.2002; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2511-VI від 09.09.2010, N 5492-VI від 20.11.2012, N 406-VII від 04.07.2013, N 1982-VIII від 23.03.2017 }

від імені фізичних осіб - підприємців власноручно зазначеною особою або уповноваженою нею особою, із зазначенням дати та номера запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і даних паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця векселедавця або трасанта (серія та номер паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця, найменування органу, що видав паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця, та дата його видачі, місце проживання). У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на довіреність фізичної особи, відповідно до якої уповноважена особа має право підписувати вексель. { Частину статті 5 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 2511-VI від 09.09.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2511-VI від 09.09.2010, N 5492-VI від 20.11.2012, N 1982-VIII від 23.03.2017 }

Вексель, виданий в документарній формі як електронний документ, підписується:

від імені юридичних осіб - шляхом накладення електронного цифрового підпису керівника або уповноваженої ним особи та електронного цифрового підпису головного бухгалтера (за наявності посади головного бухгалтера у штатному розписі юридичної особи) або уповноваженої ним особи, а також електронного цифрового підпису юридичної особи, спеціально призначеного для засвідчення дійсності підпису на документах;

від імені фізичних осіб або фізичних осіб - підприємців - шляхом накладення одного електронного цифрового підпису зазначеної особи або уповноваженої нею особи.
{ Статтю 5 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 407-VII від 04.07.2013 }

Стаття 1 ...4 4‑1 5 6 7 ...14

Перейти до статті