Укр Рус
< Про оборону України

Про оборону України
Стаття 3. Підготовка держави до оборониСт. 3 ЗУ Про оборону УкраїниПідготовка держави до оборони в мирний час включає:
 
прогнозування та оцінку воєнної небезпеки і воєнної загрози;
 
проведення розвідувальної та інформаційно-аналітичної діяльності в інтересах підготовки держави до оборони;
 
здійснення заходів у зовнішньополітичній сфері, спрямованих на запобігання збройному конфлікту та відсіч збройній агресії;
 
формування та реалізацію воєнної, воєнно-економічної, військово-технічної та військово-промислової політики держави;
 
удосконалення структури, уточнення завдань і функцій Збройних Сил України та інших військових формувань, забезпечення необхідної чисельності їх особового складу, а також їх розвиток, підготовку і підтримання на належному рівні боєздатності, бойової та мобілізаційної готовності до оборони держави, планування їх застосування;
 
розвиток військово-промислового комплексу, створення сприятливих умов для мобілізаційного розгортання галузей національної економіки з метою виробництва озброєння, військової техніки і майна в необхідних обсягах;
 
забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів підготовленими кадрами, озброєнням, військовою та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;
 
розвиток військово-технічного співробітництва з іншими державами з метою забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів озброєнням, військовою технікою і майном, які не виробляються в Україні;
 
підготовку національної економіки, території, органів державної влади, органів військового управління, органів місцевого самоврядування, а також населення до дій в особливий період;
 
створення державного матеріального резерву та резервних фондів грошових коштів;
 
забезпечення охорони державного кордону України;
 
військово-патріотичне виховання громадян України, підготовку молоді до служби в Збройних Силах України, забезпечення престижу військової служби;
 
забезпечення розвитку воєнної науки, формування науково-технічного і технологічного набутку для створення високоефективних засобів збройної боротьби;
 
захист інформаційного простору України та її входження у світовий інформаційний простір, створення розвинутої інфраструктури в інформаційній сфері;
 
забезпечення відкритого та демократичного цивільного контролю у сфері оборони в порядку, визначеному законодавством, та дотримання вимог щодо збереження державної таємниці;
 
інші заходи, що впливають на стан обороноздатності держави.

Стаття 1 2 3 4 5 ...20 

Перейти до статті