Укр Рус

Про оборону України
Стаття 3. Підготовка держави до оборониСт. 3 ЗУ Про оборону УкраїниПідготовка держави до оборони в мирний час включає:
 
прогнозування та оцінку воєнної небезпеки і воєнної загрози;
 
проведення розвідувальної та інформаційно-аналітичної діяльності в інтересах підготовки держави до оборони;
 
здійснення заходів у зовнішньополітичній сфері, спрямованих на запобігання збройному конфлікту та відсіч збройній агресії;
 
формування та реалізацію воєнної, воєнно-економічної, військово-технічної та військово-промислової політики держави;
 
удосконалення структури, уточнення завдань і функцій Збройних Сил України та інших військових формувань, забезпечення необхідної чисельності їх особового складу, а також їх розвиток, підготовку і підтримання на належному рівні боєздатності, бойової та мобілізаційної готовності до оборони держави, планування їх застосування;
 
розвиток військово-промислового комплексу, створення сприятливих умов для мобілізаційного розгортання галузей національної економіки з метою виробництва озброєння, військової техніки і майна в необхідних обсягах;
 
забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів підготовленими кадрами, озброєнням, військовою та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;
 
розвиток військово-технічного співробітництва з іншими державами з метою забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів озброєнням, військовою технікою і майном, які не виробляються в Україні;
 
підготовку національної економіки, території, органів державної влади, органів військового управління, органів місцевого самоврядування, а також населення до дій в особливий період;
 
створення державного матеріального резерву та резервних фондів грошових коштів;
 
забезпечення охорони державного кордону України;
 
військово-патріотичне виховання громадян України, підготовку молоді до служби в Збройних Силах України, забезпечення престижу військової служби;
 
забезпечення розвитку воєнної науки, формування науково-технічного і технологічного набутку для створення високоефективних засобів збройної боротьби;
 
захист інформаційного простору України та її входження у світовий інформаційний простір, створення розвинутої інфраструктури в інформаційній сфері;
 
забезпечення відкритого та демократичного цивільного контролю у сфері оборони в порядку, визначеному законодавством, та дотримання вимог щодо збереження державної таємниці;
 
інші заходи, що впливають на стан обороноздатності держави.

Стаття 1 2 3 4 5 ...20 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про оборону України 

Рекомендовані сторінки

Про оборону України Стаття 4. Відсіч збройній агресії проти України Про оборону України Стаття 5. Верховна Рада України Про оборону України