Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 18 ЗУ Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних за від 01.07.2004 № 1961-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 17.03.2018

Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Стаття 18. Дострокове припинення договору страхування з ініціативи страхувальника 

18.1. Дія договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності може бути достроково припинена:

18.1.1. за письмовою вимогою страхувальника, про що він зобов'язаний повідомити страховика не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення дії договору страхування та надати оригінал поліса страховику;

18.1.2. у разі виходу транспортного засобу з володіння страхувальника проти його волі або знищення транспортного засобу;

18.1.3. з інших підстав, передбачених законом. { Підпункт 18.1.3 пункту 18.1 статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5090-VI від 05.07.2012 }
  18.2. У разі дострокового припинення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик вилучає страховий поліс та анулює його і за умови відсутності виплат страхового відшкодування за цим договором повертає страхувальнику частку страхового платежу, яка обчислюється пропорційно до періоду страхування, що залишився до закінчення строку дії договору, з утриманням, у передбачених законом випадках, понесених витрат на ведення справи, але не більше 20 відсотків цієї частки.

Якщо відмова страхувальника від договору обумовлена порушенням умов договору страховиком, такий страховик повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі у повному обсязі. { Пункт 18.2 статті 18 в редакції Закону N 5090-VI від 05.07.20
Стаття 1 ...16 17 18 19 20 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті