Укр Рус

Про охорону дитинства


Скачать бесплатно Закон України Про охорону дитинства від 26.04.2001 № 2402-III

Закон України Про охорону дитинства від 26.04.2001 № 2402-III ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Статтю 1 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом N 1397-VI від 21.05.2009

Стаття 2. Законодавство про охорону дитинства та його завдання Стаття 3. Основні принципи охорони дитинства Стаття 4. Система заходів щодо охорони дитинства Стаття 5. Організація охорони дитинства

Розділ II
ПРАВА ТА СВОБОДИ ДИТИНИ

Стаття 6. Право на життя та охорону здоров'я Стаття 7. Право на ім'я та громадянство Стаття 8. Право на достатній життєвий рівень Стаття 9. Право дитини на вільне висловлення думки та отримання інформації Стаття 10. Право на захист від усіх форм насильства

Розділ III
ДИТИНА І СІМ'Я

Стаття 11. Дитина і сім'я Стаття 12. Права, обов'язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини Стаття 13. Державна допомога сім'ям з дітьми

Статтю 13 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1343-VI від 19.05.2009

Статтю 13 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1343-VI від 19.05.2009

Статтю 13 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1343-VI від 19.05.2009

Статтю 13 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 1343-VI від 19.05.2009

Стаття 14. Розлучення дитини з сім'єю Стаття 15. Право дитини на контакт з батьками, які проживають окремо Стаття 16. Право дитини на контакт з батьками, іншими членами сім'ї та родичами, які проживають у різних державах

Статтю 16 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1397-VI від 21.05.2009

Стаття 16-1. Заходи і гарантії забезпечення виконання рішення суду про реалізацію права дитини на контакт Стаття 17. Право дитини на майно Стаття 18. Право дитини на житло

Розділ IV
ДИТИНА І СУСПІЛЬСТВО

Стаття 19. Право на освіту

Статтю 19 доповнено частиною згідно із Законом N 2414-IV від 03.02.2005

Статтю 19 доповнено частиною згідно із Законом N 2414-IV від 03.02.2005

Статтю 19 доповнено частиною згідно із Законом N 1343-VI від 19.05.2009

Стаття 20. Залучення дитини до національної та світової культури Стаття 21. Дитина і праця Стаття 22. Право на зайняття підприємницькою діяльністю Стаття 23. Право на об'єднання в дитячі та молодіжні організації

Розділ V
ДИТИНА В НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

Стаття 24. Утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та безпритульних дітей

Статтю 24 доповнено частиною згідно із Законом N 257-VI від 10.04.2008

Стаття 25. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Статтю 25 доповнено частиною згідно із Законом N 2394-VI від 01.07.2010

Стаття 26. Захист прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку Стаття 27. Заклади для дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку Стаття 28. Захист дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф Стаття 29. Державна допомога дітям, ураженим ВІЛ-інфекцією, та дітям, хворим на інші невиліковні та тяжкі хвороби Стаття 30. Заборона участі дітей у воєнних діях і збройних конфліктах Стаття 31. Захист дітей-біженців Стаття 32. Захист дитини від незаконного переміщення Стаття 33. Захист прав дитини на особисту свободу Стаття 34. Захист прав дитини в спеціальних навчально-виховних закладах для неповнолітніх, які потребують особливих умов виховання

Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА

Стаття 35. Відповідальність за порушення законодавства про охорону дитинства

Розділ VII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 36. Участь України у міжнародному співробітництві з охорони дитинства Стаття 37. Міжнародні договори Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про вибори народних депутатів України Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності Про адвокатуру Про оголошення природних територій міста Скадовська Херсонської області курортом державного значення Про природні монополії