Укр Рус
< Про охорону дитинства

Про охорону дитинства
Стаття 3. Основні принципи охорони дитинстваСт. 3 ЗУ Про охорону дитинства від 26.04.2001 № 2402-III
Всі діти на території України, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров’я та народження дітей і їх батьків (чи осіб, які їх замінюють) або будь-яких інших обставин, мають рівні права і свободи, визначені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Держава гарантує всім дітям рівний доступ до безоплатної правової допомоги, необхідної для забезпечення захисту їхніх прав, на підставах та в порядку, встановлених законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.


Стаття 1 2 3 4 5 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті