Укр Рус

Про охорону навколишнього природного середовища
Стаття 13. Компетенція Верховної Ради України у галузі охорони навколишнього природного середовищаСт. 13 ЗУ Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XIIДо виключної компетенції Верховної Ради України у галузі регулювання відносин щодо охорони навколишнього природного середовища відповідно до Конституції України належать:

а) визначення основних напрямів державної політики у галузі охорони навколишнього природного середовища;

б) затвердження загальнодержавних екологічних програм; { Пункт "б" частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV від 09.02.2006 }

в) визначення правових основ регулювання відносин у галузі охорони навколишнього природного середовища, в тому числі щодо прийняття рішень про обмеження, зупинення , або припинення діяльності підприємств і об'єктів, в разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

г) визначення повноважень Рад, порядку організації та діяльності органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

д) встановлення правового режиму зон надзвичайної екологічної ситуації, статусу потерпілих громадян та оголошення таких зон на території республіки.

Верховна Рада України відповідно до Конституції України може приймати до свого розгляду й інші питання охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Стаття 1 ...11 12 13 14 15 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті