Укр Рус

Про охорону навколишнього природного середовища
Стаття 17. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовищаСт. 17 ЗУ Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XIIКабінет Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовища:

а) здійснює реалізацію визначеної Верховною Радою України екологічної політики;

б) забезпечує розробку державних цільових, міждержавних і регіональних екологічних програм; { Пункт "б" частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV від 09.02.2006 }

в) координує діяльність міністерств, відомств, інших установ та організацій України у питаннях охорони навколишнього природного середовища;

г) встановлює порядок утворення і використання Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі Державного бюджету України та затверджує перелік природоохоронних заходів ; { Пункт "г" статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами N від 06.03.96, N від 05.03.98 }

д) встановлює порядок розробки та затвердження екологічних нормативів, лімітів використання природних ресурсів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів; { Пункт "д" частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2556-III від 21.06.2001 }

{ Пункт "е" частини першої статті 17 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

є) приймає рішення про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; { Пункт "є" статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 06.03.96 }

ж) організує екологічне виховання та екологічну освіту громадян;

з) приймає рішення про зупинення діяльності підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, в разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища; { Пункт "з" частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007 }

и) керує зовнішніми зв'язками України в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Кабінет Міністрів України може здійснювати й інші повноваження відповідно до законодавства України.

{ Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 05.03.98 }

Стаття 1 ...15 16 17 18 19 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті