Укр Рус

Про охорону навколишнього природного середовища
Стаття 21. Повноваження громадських об'єднань у галузі охорони навколишнього природного середовищаСт. 21 ЗУ Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XIIГромадські природоохоронні об'єднання мають право:

а) брати участь у розробці планів, програм, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища, розробляти і пропагувати свої екологічні програми; { Пункт "а" частини першої статті 21 в редакції Закону N 254-IV від 28.11.2002 }

б) утворювати громадські фонди охорони природи; за погодженням з місцевими Радами за рахунок власних коштів і добровільної трудової участі членів громадських об'єднань виконувати роботи по охороні та відтворенню природних ресурсів, збереженню та поліпшенню стану навколишнього природного середовища;

в) брати участь у проведенні спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями природоохоронних планів і заходів;

г) проводити громадську екологічну експертизу, обнародувати її результати і передавати їх органам, уповноваженим приймати рішення;

д) вільного доступу до екологічної інформації; { Пункт "д" частини першої статті 21 в редакції Закону N 254-IV від 28.11.2002 }

е) виступати з ініціативою проведення республіканського і місцевих референдумів з питань, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища, використанням природних ресурсів та забезпеченням екологічної безпеки;

є) вносити до відповідних органів пропозиції про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

ж) подавати до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в тому числі здоров'ю громадян і майну громадських об'єднань;

з) брати участь у заходах міжнародних неурядових організацій з питань охорони навколишнього природного середовища;

и) брати участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з екологічних питань; { Частину першу статті 21 доповнено пунктом "и" згідно із Законом N 254-IV від 28.11.2002 }

і) оскаржувати в установленому законом порядку рішення про відмову чи несвоєчасне надання за запитом екологічної інформації або неправомірне відхилення запиту та його неповне задоволення

{ Частину першу статті 21 доповнено пунктом "і" згідно із Законом N 254-IV від 28.11.2002 }

Діяльність громадських об'єднань в галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюється відповідно до законодавства України на основі їх статутів.

Стаття 1 ...19 20 21 22 23 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті