Укр Рус

Про охорону навколишнього природного середовища
Стаття 33. Екологічні нормативиСт. 33 ЗУ Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XIIЕкологічні нормативи встановлюють гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого впливу на нього фізичних та біологічних факторів. { Частина перша статті 33 в редакції Закону N 1642-III від 06.04.2000 }

Законодавством України можуть встановлюватися нормативи використання природних ресурсів та інші екологічні нормативи.

Екологічні нормативи повинні встановлюватися з урахуванням вимог санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, гігієнічних нормативів. { Частина третя статті 33 в редакції Закону N 1642-III від 06.04.2000 }

Нормативи гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі та рівні шкідливих фізичних та біологічних впливів на нього є єдиними для всієї території України. { Частина четверта статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 198-IV від 24.10.2002 }

У разі необхідності для курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних та інших окремих районів можуть встановлюватися більш суворі нормативи гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище.

Екологічні нормативи розробляються і вводяться в дію спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та іншими уповноваженими на те державними органами відповідно до законодавства України. { Частина шоста статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III від 06.04.2000 }

Стаття 1 ...31 32 33 34 35 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XII