Укр Рус

Про охорону навколишнього природного середовища
Стаття 39. Природні ресурси загальнодержавного і місцевого значенняСт. 39 ЗУ Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XIIДо природних ресурсів загальнодержавного значення належать:

а) територіальні та внутрішні морські води;

б) природні ресурси континентального шельфу та виключної економічної зони;

в) атмосферне повітря;

г) підземні води;

д) поверхневі води, що знаходяться або використовуються на території більш як однієї області;

е) лісові ресурси державного значення;

є) природні ресурси в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

ж) дикі тварини, які перебувають у стані природної волі в межах території України, її континентального шельфу та виключної економічної зони, інші об'єкти тваринного світу, на які поширюється дія Закону України "Про тваринний світ" і які перебувають у державній власності, а також об'єкти тваринного світу, що у встановленому законодавством порядку набуті в комунальну або приватну власність і визнані об'єктами загальнодержавного значення; { Пункт "ж" статті 39 в редакції Законів N від 06.03.96, N 1122-IV від 11.07.2003 }

з) корисні копалини, за винятком загальнопоширених.

Законодавством України можуть бути віднесені до природних ресурсів загальнодержавного значення й інші природні ресурси.

До природних ресурсів місцевого значення належать природні ресурси, не віднесені законодавством України до природних ресурсів загальнодержавного значення.

{ Стаття 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 06.03.96 }

Стаття 1 ...37 38 39 40 41 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті