Укр Рус

Про охорону навколишнього природного середовища
Стаття 47. Фонди охорони навколишнього природного середовищаСт. 47 ЗУ Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XIIДля фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища утворюються Державний, республіканський Автономної Республіки Крим та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища.

Республіканський Автономної Республіки Крим та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища утворюються у складі республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та відповідного місцевого бюджету за місцем заподіяння екологічної шкоди за рахунок:

а) частини екологічного податку згідно із законом; { Пункт "а" частини другої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 515-VI від 17.09.2008; в редакції Законів N 2457-VI від 08.07.2010, N 2756-VI від 02.12.2010 }

б) частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством; { Пункт "б" частини другої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV від 25.03.2005 } { Щодо зіпинення дії пункту "б" частини другої статті 47 див. Закони N 380-IV від 26.12.2002, N 1344-IV від 27.11.2003, N 2285-IV від 23.12.2004 }

в) цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

{ Частина друга статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 06.03.96, в редакції Закону N від 05.03.98 }

Розподіл коштів екологічного податку, що надходять до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, міськими Радами за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

{ Частина третя статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законами N від 05.03.98, N 2756-VI від 02.12.2010 }

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища утворюється за рахунок:

а) частини екологічного податку згідно із законом; { Пункт "а" частини четвертої статті 47 в редакції Законів N 2457-VI від 08.07.2010, N 2756-VI від 02.12.2010 }

б) добровільних внесків підприємств, установ, організацій, громадян та інших надходжень;

{ Пункт "в" частини четвертої статті 47 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

г) частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством. { Частину четверту статті 47 доповнено пунктом "г" згідно із Законом N 489-V від 19.12.2006 - зміни діють у 2007 році, N 107-VI від 28.12.2007 - зміни діють по 31 грудня 2008 року - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону N 309-VI від 03.06.2008 } { Частина четверта статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 05.03.98 }

Розподіл коштів, що надходять до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. { Частина п'ята статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 05.03.98 }

Кошти місцевих республіканського Автономної Республіки Крим і Державного фондів охорони навколишнього природного середовища можуть використовуватись тільки для цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, в тому числі наукових досліджень з цих питань ведення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення.

{ Частина шоста статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законами N від 06.03.96, N від 05.03.98, N 1287-XIV від 14.12.99, N 2457-VI від 08.07.2010 }

Положення про республіканський Автономної Республіки Крим та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища затверджуються відповідними Радами, а Державного фонду охорони навколишнього природного середовища - Кабінетом Міністрів України. { Частина сьома статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 05.03.98 }

В Україні можуть утворюватись й інші фонди для стимулювання і фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

{ Стаття 47 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 05.03.98 }

Стаття 1 ...44 46 47 48 49 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XII