Укр Рус

Про охорону навколишнього природного середовища
Стаття 9. Екологічні права громадян УкраїниСт. 9 ЗУ Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XIIКожний громадянин України має право на:

а) безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище;

б) участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь в прийнятті рішень з цих питань; { Пункт "б" частини першої статті 9 в редакції Закону N 254-IV від 28.11.2002 }

в) участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;

г) здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;

д) об'єднання в громадські природоохоронні формування;

е) вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища та вільне отримання, використання, поширення та зберігання такої інформації, за винятком обмежень, встановлених законом; { Пункт "е" частини першої статті 9 в редакції Закону N 254-IV від 28.11.2002 }

є) участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище на стадіях розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів та у проведенні громадської екологічної експертизи; { Пункт "є" частини першої статті 9 в редакції Закону N 254-IV від 28.11.2002 }

ж) одержання екологічної освіти;

з) подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище;

и) оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо порушення екологічних прав громадян у порядку, передбаченому законом. { Частину першу статті 9 доповнено пунктом "и" згідно із Законом N 254-IV від 28.11.2002 }

Законодавством України можуть бути визначені й інші екологічні права громадян республіки.

Стаття 1 ...7 8 9 10 11 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XII 

Рекомендовані сторінки

Про охорону навколишнього природного середовища Про охорону навколишнього природного середовища Стаття 10. Гарантії екологічних прав громадянДодати коментар до ст.9 ЗУ Про охорону навколишнього природного середовища від 25.06.1991 № 1264-XII