Укр Рус

Про оплату праці


Скачать бесплатно Закон України Про оплату праці вiд 24.03.1995 № 108/95-ВР

Закон України Про оплату праці вiд 24.03.1995 № 108/95-ВР ЗмістР о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Заробітна плата Стаття 2. Структура заробітної плати Стаття 3. Мінімальна заробітна плата Стаття 4. Джерела коштів на оплату праці Стаття 5. Система організації оплати праці Стаття 6. Тарифна система оплати праці Стаття 7. Законодавство про оплату праці

Р о з д і л II
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати праці

Статтю 8 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2453-VI від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010

Стаття 9. Умови визначення розміру мінімальної заробітної плати Стаття 10. Порядок встановлення і перегляду розміру мінімальної заробітної плати

Статтю 10 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1086-IV від 10.07.2003

Стаття 11. Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати і порядок їх встановлення Стаття 12. Інші норми і гарантії в оплаті праці Стаття 13. Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету

Р о з д і л III
ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Стаття 14. Система договірного регулювання оплати праці Стаття 15. Організація оплати праці на підприємствах Стаття 16. Організація оплати праці на підприємствах і в організаціях, яким з бюджету виділяються дотації Стаття 17. Оплата праці працівників, які виконують роботи (надають послуги), не властиві основній діяльності галузі (підгалузі) Стаття 18. Оплата праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад Стаття 19. Оплата праці за сумісництвом Стаття 20. Оплата праці за контрактом

Р о з д і л IV
ПРАВА ПРАЦІВНИКА НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА ЇХ ЗАХИСТ

Стаття 21. Права працівника на оплату праці Стаття 22. Гарантії дотримання прав щодо оплати праці Стаття 23. Форми виплати заробітної плати Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати

Статтю 24 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2559-VI від 23.09.2010

Статтю 24 доповнено частиною згідно із Законом N 2103-IV від 21.10.2004

Стаття 25. Заборона обмежень працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою Стаття 26. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати Стаття 27. Порядок обчислення середньої заробітної плати Стаття 28. Захист прав працівників у разі банкрутства підприємства Стаття 29. Повідомлення працівників про умови оплати праці Стаття 30. Повідомлення працівника про розміри оплати праці Стаття 31. Відомості про оплату праці працівника Стаття 32. Вирішення трудових спорів з питань оплати праці Стаття 33. Індексація заробітної плати Стаття 34. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з затримкою термінів її виплати

Р о з д і л V
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 35. Контроль за додержанням законодавства про оплату праці

Статтю 35 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 2275-VI від 20.05.2010

Статтю 35 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2275-VI від 20.05.2010

Стаття 36. Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім ям Про поштовий зв'язок Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування Про засади державної мовної політики Про попереднє ув'язнення