Укр Рус
< Закони України

Про оплату праці


Скачать бесплатно Закон України Про оплату праці вiд 24.03.1995 № 108/95-ВР

Закон України Про оплату праці вiд 24.03.1995 № 108/95-ВР ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 05.12.2017

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Заробітна плата Стаття 2. Структура заробітної плати Стаття 3. Мінімальна заробітна плата Стаття 3-1. Гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати Стаття 4. Джерела коштів на оплату праці Стаття 5. Система організації оплати праці Стаття 6. Системи оплати праці Стаття 7. Законодавство про оплату праці

Р о з д і л II
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати праці Стаття 9. Умови визначення розміру мінімальної заробітної плати Стаття 10. Порядок встановлення і перегляду розміру мінімальної заробітної плати Стаття 11. Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати і порядок їх встановлення Стаття 12. Інші норми і гарантії в оплаті праці Стаття 13. Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету Стаття 13-1. Основні повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення

Р о з д і л III
ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Стаття 14. Система договірного регулювання оплати праці Стаття 15. Організація оплати праці на підприємствах Стаття 16. Організація оплати праці на підприємствах і в організаціях, яким з бюджету виділяються дотації Стаття 17. Оплата праці працівників, які виконують роботи (надають послуги), не властиві основній діяльності галузі (підгалузі) Стаття 18. Оплата праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад Стаття 19. Оплата праці за сумісництвом Стаття 20. Оплата праці за контрактом

Р о з д і л IV
ПРАВА ПРАЦІВНИКА НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА ЇХ ЗАХИСТ

Стаття 21. Права працівника на оплату праці Стаття 22. Гарантії дотримання прав щодо оплати праці Стаття 23. Форми виплати заробітної плати Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати Стаття 25. Заборона обмежень працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою Стаття 26. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати Стаття 27. Порядок обчислення середньої заробітної плати Стаття 28. Захист прав працівників у разі банкрутства підприємства Стаття 29. Повідомлення працівників про умови оплати праці Стаття 30. Повідомлення працівника про розміри оплати праці Стаття 31. Відомості про оплату праці працівника Стаття 32. Вирішення трудових спорів з питань оплати праці Стаття 33. Індексація заробітної плати Стаття 34. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з затримкою термінів її виплати

Р о з д і л V
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 35. Контроль за додержанням законодавства про оплату праці Стаття 36. Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті Про наукову і науково-технічну діяльність Про санкції Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування України Про порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів