Укр Рус

Про оренду державного та комунального майна


Скачать бесплатно Закон України Про оренду державного та комунального майна від 10.04.1992 № 2269-XII

Закон України Про оренду державного та комунального майна від 10.04.1992 № 2269-XII ЗмістСтаття 1. Завдання Закону

Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3065-III від 07.02.2002, із змінами, внесеними згідно із Законами N 1911-IV від 29.06.2004

Статтю 1 доповнено частиною згідно із Законом N 1083-XIV від 21.09.99; із змінами, внесеними згідно із Законом N 879-VI від 15.01.2009

Статтю 1 доповнено частиною згідно із Законом N 1563-VI від 25.06.2009

Статтю 1 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2624-VI від 21.10.2010

Стаття 2. Оренда

Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1905-IV від 29.06.2004

Стаття 3. Правові засади оренди державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності Стаття 4. Об'єкти оренди Стаття 5. Орендодавці Стаття 6. Орендарі Стаття 7. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди майна

Статтю 7 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011

Стаття 8. Порядок прийняття рішення трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу Стаття 9. Порядок укладення договору оренди Стаття 10. Істотні умови договору оренди

Статтю 10 доповнено частиною згідно із Законом N 1905-IV від 29.06.2004

Стаття 11. Оцінка об'єкта оренди Стаття 12. Момент укладення договору оренди Стаття 13. Передача об'єкта оренди

Статтю 13 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007

Стаття 14. Припинення діяльності підприємства, майно якого передано в оренду Стаття 15. Правонаступництво у разі оренди

Статтю 15 доповнено частиною другою згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007

Стаття 16. Гарантії прав працівників підприємств, що припинили свою діяльність Стаття 17. Термін договору оренди Стаття 18. Основні обов'язки орендаря Стаття 18-1. Ремонт об'єкта оренди Стаття 19. Орендна плата

Статтю 19 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 685-XIV від 20.05.99

Стаття 20. Форми орендної плати Стаття 21. Зміна розмірів орендної плати Стаття 22. Суборенда

Статтю 22 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007

Стаття 23. Право власності орендаря

Статтю 23 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007

Стаття 24. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди

Статтю 24 доповнено частиною згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007

Статтю 24 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 997-V від 27.04.2007

Стаття 25. Приватизація об'єкта оренди

Статтю 25 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 685-XIV від 20.05.99

Стаття 26. Припинення договору оренди Стаття 27. Правові наслідки припинення або розірвання договору оренди Стаття 28. Захист права орендаря на орендоване майно Стаття 29. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором оренди Стаття 30. Відповідальність орендаря в разі його банкрутства

Статтю 31 виключено на підставі Закону N від 15.09.95

Стаття 32. Контроль за використанням майна, переданого в оренду Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про засади функціонування ринку природного газу Про нотаріат Про Конституційний Суд України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів Про радіочастотний ресурс України